Op dit moment hebben ruim vijfenhalf miljoen Nederlanders hun keuze geregistreerd in het donorregister.
Aangepast

Automatisch donor als je geen bezwaar maakt

Donor ja of nee? Mensen die geen reactie op die vraag geven, worden toch als donor geregistreerd. Met dat nieuwe systeem heeft de Tweede Kamer vandaag ingestemd. Wel met de kleinst mogelijke meerderheid: 75 Kamerleden waren voor en 74 tegen.

Het gaat om een initiatiefwet van D66-Kamerlid Pia Dijkstra. De partij wil met de nieuwe manier van registreren het tekort aan donororganen verkleinen. De Eerste Kamer moet nog wel instemmen met het wetsvoorstel voordat het nieuwe systeem van kracht wordt.

Automatisch donor als je geen bezwaar maakt

Niet op tijd

Behalve PvdA, D66, SP, GroenLinks, 50Plus en Houwers stemden zeven VVD'ers voor. Van de PvdA'ers stemde Kamerlid Angelien Eijsink - in tegenstelling tot de rest van haar fractie - juist tegen.

Frank Wassenberg, Kamerlid voor de Partij voor de Dieren, was als enige van de 150 Kamerleden afwezig. Volgens zijn partij had hij problemen in het verkeer. Als hij op tijd was geweest, had hij tegengestemd. In dat geval zouden de stemmen zijn gestaakt en zou het plan zijn verworpen.

Initiatiefneemster Dijkstra reageerde geëmotioneerd op de uitslag van de stemming. Ze zei dat ze blij is met de meerderheid, omdat ze denkt aan de patiënten op de wachtlijsten. Ze hoopt dat de wet snel door de Eerste Kamer zal worden behandeld.

D66-plan aangenomen: zonder bezwaar automatisch orgaandonor

Volgens het nu aangenomen wetsvoorstel wordt iedereen donor, tenzij men uitdrukkelijk heeft aangeven dat niet te willen. Wie geen keuze heeft gemaakt, wordt geregistreerd onder het kopje 'geen bezwaar'. Zo kunnen familieleden zien of iemand actief ja heeft gezegd of niet heeft gereageerd.

In principe kunnen familieleden de registratie niet meer veranderen, tenzij ze kunnen aantonen dat iemand echt geen donor had willen worden. Mocht de wet in de toekomst worden aangepast of ingetrokken, dan worden alle mensen die ja hebben gezegd als donor behouden.

D66 heeft verder in het wetsvoorstel opgenomen dat de registratie van mensen die mogelijk wilsonbekwaam zijn, wordt getoetst door een arts.

Overzicht registraties (op 31 augustus 2016)

AantalPercentage
Toestemming2.898.64349
Toestemming met donatiebeperkingen749.16212,7
Geen toestemming1.554.72426,3
Nabestaanden beslissen605.88910,3
Aangewezen persoon beslist102.0071,7
Totaal5.910.425100

D66 hoopt met de nieuwe manier van registreren het tekort aan donororganen verkleinen. Volgens cijfers van het Transplantatiecentrum zijn vorig jaar 132 mensen overleden die op de wachtlijst voor een orgaan stonden.

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl