Pro IS-demonstratie

Meer gemeenten krijgen geld voor aanpak jihadisme

Opnieuw heeft het kabinet geld vrijgemaakt voor de aanpak van radicalisering en jihadisme. Twaalf gemeenten krijgen gezamenlijk 2,2 miljoen euro om hun plannen uit te voeren die vooral gericht zijn op preventie.

Vorig jaar kregen al acht gemeenten geld van het ministerie van Justitie en Veiligheid en het ministerie van Sociale Zaken voor hetzelfde doel. Toen ging het om een totaalbedrag van 4,4 miljoen euro.

Nieuwsuur bezoekt een cursus 'omgaan met extreme idealen' in het Brabantse Nuenen, één van de twaalf gemeenten.

Meer gemeenten krijgen geld voor aanpak jihadisme

Preventie

De plannen van de gemeenten gaan vooral over preventie: het in kaart brengen en analyseren van de problematiek, netwerken van sleutelfiguren en activiteiten gericht op de directe omgeving van radicaliserende personen. Maar ook het bevorderen van kennis van professionals. Er is daarbij afgesproken om meer aandacht te besteden aan een regionale aanpak. Bij het voorkomen van radicalisering spelen gemeenten een sleutelrol.

Nuenen

Nuenen is één van de twaalf gemeenten die geld ontvangt van het Rijk. De gemeente vormt samen met veertig andere partijen, waaronder 12 buurgemeenten, de programmaraad integrale aanpak jihadisme. Gezamenlijk trekken zij op in Oost-Brabant om signalen van radicalisering en jihadisme vroegtijdig te herkennen.

Maarten Houben is de burgemeester van Nuenen en tevens voorzitter van de programmaraad. “Het is in onze ogen heel belangrijk dat wij in Oost-Brabant aandacht hebben voor het fenomeen jihadisme. Juist omdat het hier nu nog zo rustig is. En dat willen we graag zo houden".

Marlijn Martens werkt als zorgteam-medewerker op het Pleincollege in Nuenen. "Er is bij ons nog veel onwetendheid op het gebied van radicalisering. We zouden graag willen weten hoe je signalen vaststelt en wat je moet doen met deze signalen."

"Wij hebben, denk ik, een keer een jongen gehad van wie wij vermoedden dat hij aan het radicaliseren was. Maar verder niet en we kunnen op school misschien wel zien dat er iets aan de hand is, maar omdat de samenwerking ontbreekt, weten we niet bij wie we moeten zijn."

Medewerkers van gemeenten, scholen en jongerenwerkers in Oost-Brabant krijgen de training 'omgaan met extreme idealen'.

Vorig jaar kregen de gemeenten Den Haag, Amsterdam, Utrecht, Rotterdam, Delft, Arnhem, Zoetermeer en Huizen in totaal 4,4 miljoen euro.

Rapporteur extremisme

Afgelopen week is GroenLinks-Kamerlid Naïma Azough benoemd tot rapporteur extremisme. Tot eind dit jaar gaat ze, op verzoek van minister Jet Bussemaker (OCW) en staatssecretaris Martin van Rijn (VWS), inventariseren waar de aanpak van radicalisering door jeugdwerkers en onderwijzers goed werkt. Ook onderzoekt ze of extremisme in een vroeg stadium is te herkennen en of er iets tegen te doen is.

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl