Reactie van trustkantoor TMF

"TMF Group heeft een rol gespeeld in een standaard kapitaalmarkt transactie waardoor het voor westerse professionele investeerders mogelijk werd via obligaties te investeren in de ontwikkeling van de Mozambikaanse economie / (vis)infrastructuur. Een transactie die in 2013 zoals bekend door veel partijen werd toegejuicht. Het door de Mozambique Ematum Finance 2020 BV, een onderneming waarover TMF Group de administratie voerde, bij deze investeerders ‘opgehaalde’ geld (850 miljoen dollar) is uitgeleend aan EMATUM in Mozambique.

Zowel het uitgeven van de obligaties als het uitlenen van het geld vond plaats op basis van het bedrijfsplan van EMATUM in Mozambique zoals opgenomen in het destijds uitgegeven prospectus. Mozambique Ematum Finance 2020 BV heeft op grond van de management verslagen van EMATUM in Mozambique geen reden tot zorg gehad over de vraag of EMATUM in Mozambique aan zijn verplichtingen jegens Mozambique Ematum Finance 2020 BV en indirect de obligatiehouders zou kunnen voldoen, zeker ook omdat de overheid van Mozambique vanaf het begin van de transactie garant heeft gestaan. Inmiddels zijn in april jl. de obligaties overgezet in Mozambikaanse staatsobligaties die worden verhandeld op de Ierse beurs. Hiermee is de rol van Mozambique Ematum Finance 2020 BV uitgespeeld.

Het voert te ver om te stellen dat eventuele misstanden die lokaal hebben plaats gevonden, zijn gefaciliteerd door TMF Group en de andere bij de transactie betrokken partijen. Mocht er inderdaad sprake zijn van misstanden dan is de enige juiste conclusie dat personen of organisaties misbruik hebben gemaakt van geld dat beschikbaar is gesteld door professionele beleggers voor de ontwikkeling van de Mozambikaanse economie. Misbruik dat vanzelfsprekend hard moet worden aangepakt."

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl