Komt er wel een islamitische middelbare school in Den Haag?

Terwijl staatssecretaris Sander Dekker een islamitische middelbare school in Amsterdam niet wil bekostigen, gaf hij onlangs wel toestemming voor zo'n school in Den Haag.

Stichting de Ozonlaag wil begin 2017 een islamitisch-hindoeïstische school in de Schilderswijk openen. De enige bestuurder van de Ozonlaag, Soner Atasoy, is ook voorzitter van de Stichting Islamitisch Onderwijs Amsterdam (SIO).

Tot verbazing van de gemeente Den Haag keurde het ministerie deze aanvraag wel goed. "Wat wij vreemd vinden is dat het Rijk akkoord is met de aanvraag van De Ozonlaag, terwijl in Amsterdam de inspectie onderzoek doet naar de bestuurder", zei een woordvoerder toen.

Niet weigeren

Door een aanvraag in te dienen voor een islamitische én hindoeïstische school kwam de stichting boven de drempel uit voor het benodigde aantal leerlingen.

Volgens staatssecretaris Dekker kon de aanvraag daarom op juridische gronden niet worden geweigerd. Maar Dekker laat weten dat hij ook dit traject kritisch volgt. "Er is nog mogelijkheid voor beroep, ook is er nog geen schoolgebouw en geen verzoek om bekostiging."

Ik heb nog nooit contact gehad met deze stichting.

Ingrid van Engelshoven, wethouder van Onderwijs

Ingrid van Engelshoven, wethouder van Onderwijs in Den Haag, beaamt dat het nog geen gelopen race is. "Ik heb nog nooit contact gehad met deze stichting, wat wonderlijk is als ze een school willen stichten in Den Haag. Er is ook nog geen huisvestingsvraag binnen."

Ook twijfelt Van Engelshoven of er voldoende draagvlak is voor de school. Zo is de Islamitische Scholenbesturen Organisatie (ISBO) tegen de komst van de middelbare school.

De ISBO noemt bestuurder Atasoy onbetrouwbaar en zegt dat hij "lukraak aanvragen" voor islamitische middelbare scholen doet. Ook zijn de hindoeïstische en islamitische basisscholen in Den Haag niet betrokken bij de plannen van Stichting de Ozonlaag.

Khoulani

De Partij van de Eenheid, de Haagse islamitische partij, zegt verheugd te zijn met de komst van de Ozonlaag. "Het wordt een school waar veiligheid en geborgenheid centraal staan, maar we zullen bijvoorbeeld geen Kerstmis vieren", staat op de site.

Oud-bestuurslid van SIO, Abdou Khoulani, is factievoorzitter van de partij. Hij stapte terug als bestuurslid van SIO nadat hij openlijk steun betuigde aan Islamitische Staat.

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl