Nieuwsuur
Nieuwsuur

De Blue Card die migranten van buiten de Europese Unie een werk- en verblijfsvergunning in Europa geeft, is geen succes. In Nederland werd deze kaart tussen 2012 en 2014 slechts vier keer uitgegeven, blijkt uit cijfers van Eurostat.

De Europese beroepsbevolking vergrijst en er komen er veel migranten illegaal naar Europa. De Europese variant van de Amerikaanse Green Card, de Blue Card, moest de oplossing voor deze problemen zijn. 

In 2011 werd de kaart in vrijwel alle EU-landen ingevoerd. Maar de kaart maakt de verwachtingen niet waar. Vijf jaar na de invoering wordt hij nauwelijks gebruikt. Alleen in Duitsland is de kaart een succes.

Niemand wil de Europese Blue Card

"In Nederland is de Blue Card absoluut geen succes", stelt Jo Antoons, advocaat gespecialiseerd in arbeidsmigratie. "De salarisdrempel is hoog, de procedure duurt lang en alle diploma’s moeten worden erkend."

Het is volgens Antoons voor werkgevers in Nederland eenvoudiger om gebruik te maken van andere regelingen, zoals de Nationale Kennismigrantenregeling.

Vorig jaar gingen bijna 11.000 hoogopgeleide mensen van buiten Europa in Nederland via die regeling aan de slag, blijkt uit het jaarverslag van de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) en cijfers van Eurostat. De meesten kwamen uit India, de Verenigde Staten en China. 

Sowieso is er niet een Blue Card, maar 25 verschillende.

Maria Vincenza Desiderio

"Die regeling is een stevige concurrent van de Europese Blue Card", stelt Maria Vincenza Desiderio van het Migration Policy Institute Europe. "Zolang zo'n nationale regeling blijft bestaan, krijgt de Blue Card geen echte kans."

Desiderio zat, net zoals Antoons, de afgelopen maanden in een Europese werkgroep die de Blue Card evalueerde. "Sowieso is er niet een Blue Card, maar 25 verschillende."

"Ieder Europees land heeft zijn eigen regels, eisen en geeft de Blue Card andere privileges. Daarnaast kun je met de kaart ook niet heel eenvoudig naar een ander Europees land verhuizen."

Antwoord

Desiderio denkt niet dat de huidige Blue Card een antwoord is op de vergrijzende Europese beroepsbevolking. Ook vraagt zij zich ook sterk af of de Blue Card een antwoord kan zijn op de migrantencrisis. 

"Het merendeel van de mensen die aan de Europese grenzen arriveert, is helemaal niet hoogopgeleid. Het zou prachtig zijn als mensen die dat wel zijn, kunnen kiezen voor een Blue Card in plaats van een asielprocedure. Maar dan hebben we het over een heel kleine groep."

Timmermans wil Blue Card succesvol maken

De Europese Commissie komt volgende maand met plannen om de Blue Card succesvoller te maken. Eurocommissaris Frans Timmermans en zijn collega Dimitris Avramopoulos komen met een plan met meer mogelijkheden voor legale economische migranten. 

Daarvoor moet het huidige Blue Card-systeem sneller en flexibeler worden gemaakt. Ook willen de Eurocommissarissen speciale kansen bieden voor ondernemers uit niet-EU-landen. 

STER reclame