Nieuwsuur
Nieuwsuur

Op 23 juni stemmen de Britten of ze bij de Europese Unie willen blijven. Europa-correspondent Saskia Dekkers reist door de vier delen van het Verenigd Koninkrijk om te ontdekken hoe de Britten tegen een mogelijke brexit aankijken.

De tweede stop: Southampton, Engeland. In de tweede grootste havenstad van het Verenigd Koninkrijk wonen veel immigranten uit Oost-Europa. Het is nog onduidelijk wat een mogelijke brexit voor hen betekent.

Onduidelijk wat brexit voor EU-migranten betekent

Immigratie is een groot thema in de brexit-campagne. Premier Cameron wil het aantal EU-migranten omlaag brengen door het schrappen van sociale voorzieningen voor die groep. 

Een deel van de Britten ziet vooral de uitbreiding van de EU naar het oosten en de toestroom van Oost-Europeanen als een groot probleem.

Zo ook in Southampton, waar het referendum nationalistische gevoelens oproept. In de stad wonen zo'n dertigduizend Polen, naast duizenden immigranten uit onder meer Roemenië, Bulgarije, Letland en Litouwen. 

Mijn dochter is hier geboren en heeft een Brits paspoort, maar ik niet.

Poolse Pawo

Hoe groot de Poolse gemeenschap is, zie je in de vier katholieke kerken van Southampton. Elke zondag worden daar Poolse diensten gegeven, die druk worden bezocht.

De gemeenschap wacht gespannen op het referendum. "Wij willen in de EU blijven. Dat is goed voor de stabiliteit", vertelt de pastoor van de St. Edmunds Church. "Niemand weet wat er met ons gebeurt als het Verenigd Koninkrijk uit de EU stapt."

Taxichauffeurs

De meeste Polen hebben geen Brits paspoort. "Ik maak me zorgen over mijn toekomst. Mijn dochter is hier geboren en heeft een Brits paspoort, maar ik niet. Ik weet niet wat voor gevolgen dat heeft", zegt taxichauffeur Pawo. 

Veel Polen wonen in Engeland sinds de Poolse toetreding tot de EU in 2004. Het zijn havenarbeiders, schoonmakers en taxichauffeurs. In de jaren van economische groei waren de goedkope arbeidskrachten nog welkom, en moedigden de Britten de Poolse migratie aan. 

Pearline Hingston van de Vote Leave-campagne Nieuwsuur

Maar dat is de afgelopen jaren veranderd. Immigratie is een speerpunt van de Vote Leave-campagne. "Mensen willen zich comfortabel voelen in een stad, en er is hier in korte tijd veel veranderd", zegt Pearline Hingstone. 

"Er zijn hier duizenden nieuwe mensen gekomen, met eigen gewoonten en talen. Sommige inwoners zijn niet blij met die veranderingen."

Met flyers probeert ze inwoners van Southampton te overtuigen. Veel mensen weten nog niet wat ze gaan stemmen. Uit onderzoek blijkt dat juist voor die mensen immigratie een rol speelt bij hun beslissing.

STER reclame