Windmolens en klimaat

'Nederland moet in 30 jaar een klimaatomslag maken'

De leiders van 171 landen zetten vandaag in New York hun handtekening onder het klimaatakkoord. Staatssecretaris Sharon Dijksma tekende namens de gehele EU.

In Nieuwsuur een gesprek met Jacqueline Cramer, directeur van het Utrecht Sustainability Institute en oud-minister van Milieu.

'Nederland moet in 30 jaar een klimaatomslag maken'

Over het klimaatakkoord hebben de landen in totaal vier jaar onderhandeld. In Parijs werd op 12 december een definitief akkoord gesloten. De opwarming van de aarde moet onder de 2 graden blijven, ten opzichte van het pre-industriële tijdperk. Ook moet er een einde komen aan de stijging van de uitstoot van broeikasgassen.

Leiders omhelzen elkaar na het sluiten van het akkoord in Parijs

Nederland loopt ver achter op het gebied van duurzaamheid. Staatssecretaris Dijksma bevestigt dat. "Nederland zal een omslag moeten maken in de wijze waarop we nu afhankelijk zijn van fossiele brandstoffen. Dat is niet gemakkelijk maar wel noodzakelijk."

Het Energieakkoord, dat 2,5 jaar geleden werd gesloten, moet daar verandering in brengen. In 2020 moet Nederland 14 procent van de energie uit duurzame bronnen halen. Of dat wordt gehaald is nog de vraag.

Dijksma heeft daar wel vertrouwen in. "De hoeveelheid windenergie waar Nederland nu in investeert is ongekend. Het lastige is dat we de besluiten die we nu nemen nog niet in de praktijk zien. Dat zie je pas over een jaar, dan ga je zien wat voor klapper er wordt gemaakt."

Tijd is bijzonder kostbaar. Elk jaar dat je wacht wordt het lastiger.

Bert Metz

Maar volgens klimaatonderzoeker Bert Metz moet de politiek veel meer doen om het niveau van het klimaatakkoord te halen. Hij onderzoekt al sinds de jaren 80 hoe klimaatverandering kan worden tegengegaan.

"In 2050 moeten we aardwarmte gebruiken, auto's elektrisch maken, van aardgas af. Sterker nog in 2040 moet het al afgelopen zijn met fossiele brandstoffen. Dat wordt een enorme klus voor de komende kabinetten. Alle mogelijkheden die er zijn, moeten worden ingezet."

Metz noemt het akkoord "een bescheiden stap". "Het is misschien zelfs jammer dat we het energieakkoord hebben, want nu zegt iedereen laten we eerst dit afmaken. Maar het zou beter zijn om een tandje bij te zetten. Tijd is bijzonder kostbaar. Elk jaar dat je wacht wordt het lastiger."

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl