Nieuwsuur

Dopingautoriteit wil opheldering van NOC*NSF over bloedtesten

De Nederlandse Dopingautoriteit wil opheldering van NOC*NSF over medische gegevens van olympische sporters die de sportkoepel blijkt bij te houden. Het gaat om systematisch bloedonderzoek bij de sporters. Daarin wordt onder meer getest op waarden die ook voor dopingopsporing kunnen worden gebruikt, blijkt uit onderzoek van Nieuwsuur.

Chef-arts Cees-Rein van den Hoogenband zette het monitoringprogramma namens NOC*NSF in 2010 op om de medische begeleiding van de Nederlandse olympische ploeg te professionaliseren. Voor de Olympische Spelen in Rio moeten naar schatting vierhonderd sporters een topsportanalyse ondergaan, een uitgebreid gezondheidsonderzoek. Bloedtesten maken daar deel van uit.

Off-score

De lijst met te onderzoeken bloedparameters is in handen van Nieuwsuur. Experts stellen dat de medische staf van NOC*NSF daarmee ook op doping zou kunnen testen, hoewel de sportkoepel zelf aangeeft dat dat niet het doel is.

Peter van Eenoo, directeur van het anti-dopinglaboratorium in Gent, wijst evenwel op het berekenen van de zogenaamde off-score. "Die parameter kan een aanwijzing zijn voor epo of een bloedtransfusie. Daar is geen medische reden voor."

"De off-score is puur een anti-dopingparameter, die ook in het leven is geroepen om doping op te sporen,” zegt Van Eenoo, die ervan uitgaat dat de sportkoepel het medisch onderzoek daar ook voor gebruikt. "Het betekent dat NOC*NSF zijn atleten niet volledig vertrouwt."

Verdachte waarde melden

NOC*NSF heeft vooraf geen afspraken met de Dopingautoriteit gemaakt over het monitoringprogramma. Na het bekijken van de lijst met parameters wil directeur Herman Ram in gesprek gaan met de sportkoepel. "Ik kende deze lijst niet. Ik zal hierover met NOC*NSF in overleg gaan."

Ram is duidelijk over wat hij van de sportkoepel verwacht. "Ze moeten het melden als ze een verdachte waarde tegenkomen. Bij mij."

Dit laat zien dat NOC*NSF zijn atleten niet volledig vertrouwt.

Peter van Eenoo,directeur anti-dopinglaboratorium Gent

'Niet mijn taak'

Chef-arts Van den Hoogenband stelt dat er de afgelopen jaren in het monitoringprogramma nog nooit een verdachte bloedwaarde is geconstateerd. Maar zelfs al zou hij een afwijkende waarde aantreffen, dan meldt de chef-arts dit niet.

"Ik denk niet dat het mijn taak is om de Dopingautoriteit te bellen. Ik ben niet de aanklager van onze atleten, in geval ze iets doen wat niet normaal zou zijn. Dit valt onder het medisch beroepsgeheim. Het klinkt een beetje rot, maar ik heb er in zekere zin ook geen belangstelling voor. Waar het mij om gaat is dat ze gezond zijn."

Schone sport

De Dopingautoriteit vindt dat het belang van een schone sport voorop moet staan bij NOC*NSF. Als een dopinggeval aan het licht komt tijdens medisch onderzoek, mag de sportkoepel zich volgens directeur Ram niet verschuilen achter privacy-overwegingen.

"Als die situatie zich zou voordoen, zou dat een heel serieus probleem zijn. Dat zou tot een heel groot probleem leiden tussen ons en het olympisch comité."

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl