Nieuwsuur
ANP

Een aantal lokale CDA'ers roept hun partij op gastvrijer te zijn voor vluchtelingen. Ook bisschop Gerard de Korte en Arjan Plaisier, voorzitter van de Protestantse Kerk in Nederland, vragen de christen-democraten om barmhartiger te zijn. CDA-fractievoorzitter Sybrand Buma pleit juist voor strengere maatregelen. 

CDA'ers willen meer barmhartigheid van hun partij

Wethouder Addy Verschuren uit Zaanstad is het niet eens met Buma dat vluchtelingen terug moeten naar hun eigen land als het daar weer veilig is. "Als ik kijk naar de mensen die wij in Zaanstad opvangen, dan zie ik die mensen hier oud worden. We moeten meteen beginnen met integratie en daar beleid voor maken." 

Concurrentie van PVV

Arjan Plaisier, voorzitter van de Protestantse Kerk in Nederland, richt zich ook tot het CDA. "Laat ze zich nog maar wat meer aan Angela Merkel spiegelen. Zij heeft onomwonden gezegd: we staan er voor klaar, ze zijn hier welkom, wij zijn nu aan zet."

Oproep voor CDA-leider Sybrand Buma

Bisschop De Korte van het bisdom Groningen-Leeuwarden denkt dat het CDA last heeft van de concurrentie van de PVV en de VVD, partijen die voor een streng asielbeleid zijn. Hij pleit ook voor meer solidariteit met vluchtelingen. "De Europese Unie is ontzettend rijk, dus technisch gezien is er heel veel mogelijk."

De Korte gelooft niet dat door de komst van de vluchtelingen de Nederlandse verzorgingsstaat onder druk komt te staan. "Ook al zouden vluchtelingen Nederland drie miljard euro kosten, is dat een half procent van alles wat we met elkaar verdienen."

Bisschop De Korte (rechts) spreekt met priester Dogan van de Syrisch Orthodoxe Kerk tijdens een dienst ANP

De CDA-fractievoorzitter in Nijmegen, Mark Buck, heeft een oproep voor Buma. "Ik roep hem op om samen op te trekken met al die lokale CDA'ers, met jouw partijgenoten, bestuurders en politici in al die steden die laten zien dat een barmhartige oplossing voor het vluchtelingenprobleem juist op lokaal niveau landt." 

Terugsturen 

Buma kwam de afgelopen tijd juist met strengere maatregelen om de vluchtelingencrisis aan te pakken. Zo pleitte hij voor een ontheemdenstatus, een nieuwe status die vluchtelingen tijdelijk opvang geeft en ze terugstuurt als het conflict in eigen land voorbij is.  

Ook stelde Buma voor het Vluchtelingenverdrag aan te passen. Op basis van dit verdrag hebben vluchtelingen op dit moment dezelfde rechten als andere Nederlanders. Bijvoorbeeld op bijstand en gezondheidszorg. Volgens Buma is dit "niet houdbaar" en gaat het "de draagkracht van onze verzorgingsstaat te boven".

Daarom wil hij het Vluchtelingenverdrag aanpassen zodat vluchtelingen slechts recht hebben op sobere opvang, en niet dezelfde toegang hebben tot bijvoorbeeld de arbeidsmarkt, een opleiding en een huis.

STER reclame