Nieuwsuur
ANP

Staatssecretaris Martin van Rijn wil wachten op de uitkomsten van een aantal onderzoeken naar de eigen bijdragen in de zorg. Een kwart van de mensen ziet af van zorg - waar de gemeente verantwoordelijk voor is - terwijl die zorg in veel gevallen wel noodzakelijk is. Reden: de steeds hogere eigen bijdragen die sinds vorig jaar gelden. De Tweede Kamer debatteerde vandaag over het probleem. 

Kamer kritisch over eigen zorgbijdrage in sommige gemeenten

Effect

Hoe eerlijk is het huidige systeem van eigen bijdragen binnen de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)? De eigen bijdrage kan in de praktijk oplopen tot de kostprijs, zo bleek vorig jaar bijvoorbeeld in Zaanstad.

Daar kreeg de gemeente in de loop van 2015 van zorgorganisaties signalen dat mensen de zorg stopten vanwege de hoge eigen bijdrage. Die kon bij sommige mensen oplopen tot 500 à 600 euro per vier weken. Terwijl de gemeente zich niet bewust was van dit effect op individueel niveau.

Reportage: kwart mensen mijdt zorg door hoge eigen bijdrage
'Ik vind het schandalig dat mijn vrouw hier de dupe van is'

Per probleemgeval is daarna bekeken wat er kon worden aangepast. Voor het jaar 2016 is nu een maximum van 220 euro eigen bijdrage per 4 weken vastgesteld.

Nauwelijks geïnformeerd

Uit het onderzoek naar 'zorgmijders' blijkt dat vier op de tien gemeenten op geen enkele manier de hoogte van de eigen bijdragen naar beneden bijstelt. Mensen worden in de praktijk vooraf nauwelijks geïnformeerd door gemeenten over het bedrag dat ze voor de hulp moeten betalen, ook niet als dat bedrag omhoog gaat.

Effecten

Diverse fracties in de Tweede Kamer hebben afgelopen jaar herhaaldelijk gevraagd om onderzoek naar de effecten van de eigen bijdragen in de Wmo. Staatssecretaris Martin van Rijn zei in december dat er al een paar onderzoeken lopen naar de uitwerking van de eigen bijdragen.   

STER reclame