Belastingdienst over nieuwe VAR

"Uiteraard neemt de Belastingdienst zorgen van zzp-ers serieus en wil graag misverstanden ophelderen. DBA is pas begin deze maand door de Eerste Kamer aangenomen. Voorlichting, uitleg en hulp zijn sindsdien gestart, oa door online informatie, chatsessies en bijeenkomsten georganiseerd door Belastingdienst en bijvoorbeeld VNO-NCW, FME en ZZP Nederland.

Alle VAR-houders krijgen binnenkort een heldere brief thuis op de mat. Natuurlijk is de Belastingdienst bereikbaar voor vragen. De VAR verdwijnt per mei 2016 maar tot mei 2017 is een overgangsjaar om aan het nieuwe systeem te wennen."

"Dit doet de Belastingdienst samen met opdrachtgevers, zzp-ers en hun belangenorganisaties. De Belastingdienst gaat vanaf mei dus niet beboeten maar helpen"

"Het nieuwe systeem wordt eenvoudiger, er zijn nu 500.000 VAR-verklaringen in omloop. Dat worden hooguit enkele tientallen modelovereenkomsten die gewoon kunnen worden gedownload van de site van de Belastingdienst.

"Administratie wordt simpeler. Een VAR moest elk jaar opnieuw worden aangevraagd en bij elke opdracht opnieuw worden opgestuurd. Veranderde het werk of de voorwaarden waaronder gewerkt werd dan moest er een nieuwe VAR worden aangevraagd."

"Wanneer gewerkt wordt met een modelovereenkomst is dit niet meer nodig. Met een modelovereenkomst kan de ZZP-er’er direct aan de slag. De overeenkomst hoeft niet eerst aan de Belastingdienst voorgelegd te worden. Zolang de opdrachtgever en zzp’er maar met elkaar afspreken, bijvoorbeeld per e-mail of in de opdrachtbevestiging, volgens welke modelovereenkomst er gewerkt wordt."

"De positie van de zzp’er wordt juist verstevigd, omdat ook zij (en niet alleen de werkgevers/opdrachtgevers) bij de DBA zekerheid vooraf hebben. Daarnaast kan de zzp’er, als achteraf blijkt dat er toch sprake was van een dienstverband met de DBA wél aanspraak maken op werknemersverzekeringen als bijvoorbeeld een WW-uitkering."

"Onder de VAR wist de zzp’er zeker dat hij géén recht had op sociale zekerheid. Daarnaast ligt aansprakelijkheid met de DBA niet meer alleen bij de zzp’er, maar zijn beide partijen verantwoordelijk voor de eigen afdrachten. Onder VAR was alleen de zzp’er aansprakelijk."

"Een modelovereenkomst is overigens niet verplicht, maar wel aan te raden als je zekerheid vooraf wilt hebben. Als je dat wilt, gebruik dan een modelovereenkomst op Belastingdienst.nl."

"Wie nu zzp’er is, is dat na 1 mei ook. De komst van de DBA verandert niets aan de wet- en regelgeving inzake zelfstandig ondernemerschap. Het enige wat er gebeurt is dat de VAR verdwijnt en wordt vervangen door een systeem van overeenkomsten die eenvoudig zijn te downloaden."

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl