Reactie ministerie van Infrastructuur en Milieu

"Sinds 1993 is er een verbod op het gebruik van en de handel in asbest om mens en milieu te beschermen tegen blootstelling aan asbestmateriaal. Dat heeft ervoor gezorgd dat er strenge regels zijn voor werknemers die asbest verwijderen en is ook alle verwerkte asbest in wegen gesaneerd."

"Om de risico's van asbest nog verder te verminderen, moeten in 2024 alle daken met asbest zijn gesaneerd. De subsidie van het Rijk (75 miljoen euro) moet zorgen dat bedrijven en particulieren nu versneld overgaan tot sanering."

"Alle overheidspartijen hebben hun eigen verplichtingen en bevoegdheden om te kijken of de regels die we landelijk vastleggen in de praktijk goed worden nageleefd. Als het gaat om asbest in gebouwen, en dus op daken, zijn de gemeenten als eerste verantwoordelijk."

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl