Reactie staatssecretaris Van Rijn

"Allereerst: zorg dient voor iedereen toegankelijk en betaalbaar te zijn. De regels voor de berekening van de eigen bijdrage voor de Wmo 2015 (en overigens ook de Wlz) zijn bewust zo vormgegeven dat de eigen bijdrage een redelijk bedrag is. Dit bedrag is afhankelijk van iemands persoonlijke (ook financiële) situatie.

Op die manier bewaren we de balans tussen de kosten die we met z'n allen opbrengen - zorg is nu eenmaal niet gratis - en wat mensen zelf redelijkerwijs kunnen bijdragen. Daarbij vragen we wat meer van mensen met een wat ruimere beurs, zodat we zorg kunnen blijven vergoeden voor mensen die minder te besteden hebben. Ook hebben we gemeenten in staat gesteld om mensen extra financieel te ondersteunen daar waar dat nodig is, bijvoorbeeld omdat zij chronisch ziek zijn. Dit jaar is dat 266 miljoen euro.

Juist omdat de toegankelijkheid en betaalbaarheid van de zorg zo van belang is, wordt dit nauwlettend in de gaten gehouden. Daarom onderzoekt het CBS de inkomenspositie van mensen die zorg ontvangen op basis van de Wmo (en Wlz). Dit is een breed onderzoek waarin juist aandacht is voor eigen bijdragen. Met de signalen van Binnenlands Bestuur en Ieder(in) zal het ministerie - gecombineerd met de conclusies van het bovenstaande onderzoek - bekijken welke acties hier nodig zijn.

Tot slot: de Wmo is helder over de plicht van de gemeenten om bij onderzoek - 'keukentafelgesprek' - na te gaan of de cliënt ook financieel in staat is om wat bij te dragen. En mocht dat niet zo zijn: om maatwerk te leveren en de cliënt hierin tegemoet te komen. Het ministerie gaat ervan uit dat wethouders de uitkomsten van de enquête serieus nemen en in hun gemeenten nagaan of het daar goed is geregeld. Mensen hebben het recht te weten of en zo ja hoeveel eigen bijdrage er van hen verwacht wordt."

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl