Nieuwsuur
ANP

Het instituut van de Nationale ombudsman lijkt geen rust gegund. De mislukte benoeming van oud-ANWB voorman Guido van Woerkom, in de zomer van 2014, leidde tot veel ophef. Toen eindelijk vorig jaar de nieuwe ombudsman Reinier van Zutphen aantrad leek de rust terug. 

Maar met het onvrijwillige vertrek van Kinderombudsman Marc Dullaert en een Eerste Kamer die de premier daarover vragen stelt, is de rust weer ver te zoeken rond het Hoog College van Staat.

De Tweede Kamer spreekt morgen met Reinier van Zutphen over de invulling van de vacature die ontstaat door het vertrek van Marc Dullaert per 1 april. In Nieuwsuur vanavond het laatste nieuws met Dominique van der Heyde.

Vragen over vertrek Kinderombudsman

Gezicht naar buiten

Nieuwsuur is in bezit van een interne gespreksnotitie van de Nationale ombudsman van november 2015. Hierin staat onder meer dat de functie van Algemeen Directeur komt te vervallen, dat de Nationale Ombudsman "het gezicht naar buiten" is en dat de focus van de substituten (waaronder de Kinderombudsman, red.) naar binnen is gericht. 

Dit lijkt in strijd met de wettelijke formulering: 'De Kinderombudsman zal zich naar buiten toe met een eigen gezicht profileren om zo de toegankelijkheid en laagdrempeligheid te kunnen garanderen. Door het onderbrengen van de Kinderombudsman bij de Nationale ombudsman kan de Kinderombudsman bij de interne afhandeling van zaken gebruik maken van de reeds bestaande expertise bij het bureau van de Nationale ombudsman. Ressorterend onder de Wet Nationale ombudsman kan de Kinderombudsman meeprofiteren ten aanzien van de reeds bestaande onafhankelijke positie van de Nationale ombudsman en het gezag dat hij in de samenleving heeft.'

In een reactie laat de Nationale ombudsman weten dat de notitie niet actueel is en basis was voor een gesprek met de organisatie. "We zijn nu inmiddels twee maanden verder en daarmee ook zoveel gesprekken verder. De Nationale Ombudsman heeft geen enkele behoefte om de positie van Kinderombudsman anders in te richten dan dat dit wettelijk geregeld is."

Belang

Het vertrek van Marc Dullaert als Kinderombudsman zorgt niet alleen in Den Haag voor veel onrust. Op Twitter was #Dullaertmoetblijven enige tijd trending topic en op internet hebben meer dan 22.000 mensen hun handtekening onder een petitie gezet. "Wij vinden dat Marc Dullaert de rechten van onze kinderen goed bewaakt en moet blijven als Kinderombudsman", luidt de tekst van de petitie. 

Dullaert heeft zich de afgelopen jaren nadrukkelijk voor het belang van kinderen ingezet. Het gaat dan om onderwerpen zoals kindermisbruik, pesten, passend onderwijs en armoedebestrijding.

Dullaert moet in april vertrekken als Kinderombudsman omdat de Nationale ombudsman, Reinier van Zutphen, geen beroep doet op zijn recht om Dullaert voor herbenoeming of verlenging voor te dragen aan de Tweede Kamer. 

Van Zutphen schrijft aan de Kamer dat hij de wettelijke ruimte wil benutten om een eigen team samen te stellen. 

De ombudsman heeft twee substituut-ombudsmannen: Addie Stehouwer en Kinderombudsman Marc Dullaert. Op 1 februari treedt Joyce Sylvester aan als nieuwe substituut-ombudsman.

Maart 2015: De stijl van de nieuwe ombudsman Reinier van Zutphen

Eerste Kinderombudsman

Marc Dullaert was de eerste Kinderombudsman van Nederland. Hij trad in 2011 aan en kreeg als voornaamste opdracht om erop toe te zien dat de overheid en organisaties de rechten van kinderen naleven.

Vorige week riep Dullaert Europa samen met andere Europese kinderombudsmannen op om meer te doen voor vluchtelingenkinderen. Hij wees onder meer op baby's die onderweg zijn overleden aan onderkoeling. Wat er nu gebeurt in Europa met de vluchtende kinderen is volgens hen volstrekt onacceptabel. Dullaert is sinds september vorig jaar voorzitter van het Europese netwerk van kinderombudsmannen, waar veertig kinderombudsmannen uit 33 landen aan meedoen. 

De Tweede Kamer moet instemmen met een nieuwe voordracht voor de Kinderombudsman, zo is in de wet vastgelegd. De voordracht komt van de zittende Nationale Ombudsman, omdat de Kinderombudsman daar onder valt.

Toekomstbestendig

Van Zutphen zegt in een verklaring op de website van de Nationale mbudsman dat de organisatie toekomstbestendig moet worden en dat daar veranderingen voor nodig zijn. Dat heeft volgens hem gevolgen voor de structuur van de organisatie. Daar is hij over in gesprek met onder meer de ondernemingsraad. 

"Ik ben me ervan bewust dat verandering leidt tot onzekerheid en onrust over wat het gaat betekenen voor medewerkers", aldus Van Zutphen. "Ik vind het van het grootste belang om dit proces zorgvuldig te doorlopen en met iedereen in gesprek te blijven." 

STER reclame