Akkoord op klimaattop in Parijs

Klimaatakkoord Parijs heeft grote gevolgen voor Nederland

De wereld sloot het afgelopen weekend een klimaatakkoord in Parijs. Er klonk gejuich en applaus en er waren zelfs tranen van blijdschap. Maar na de euforie, moet het akkoord nu worden nageleefd. Hoe zorg je ervoor dat landen zich aan de afspraken houden? En hoe gaat Nederland de klimaatdoelstellingen halen?

Nieuwsuur spreekt erover in de studio met Ed Nijpels, oud-milieuminister en voorzitter van de commissie die toeziet op de uitvoering van het Nederlandse Energieakkoord. En ook Jonathan Verschuuren, hoogleraar internationaal en Europees milieurecht, reageert.

Klimaatakkoord Parijs heeft grote gevolgen voor Nederland

Hoofdpunten

Over het klimaatakkoord hebben meer dan 190 landen in totaal vier jaar onderhandeld. De afgelopen twee weken is in Parijs met veel onderhandelen de hand gelegd aan het definitieve klimaatplan, dat er hoofdzakelijk op is gericht de opwarming van de aarde beheersbaar te maken.

Alle 195 landen zijn overeengekomen dat de opwarming van de aarde ruim onder de 2 graden moet komen, in vergelijking met het pre-industriële tijdperk. Het streven is 1,5 graad, waar vooral een aantal eilandstaten onder de zeespiegel op hadden ingezet.

Verder is afgesproken een einde te maken aan de stijging van de uitstoot van broeikasgassen en wordt om de vijf jaar geëvalueerd, om de afspraken waar nodig aan te scherpen. Vanaf 2020 is het de bedoeling dat armere landen jaarlijks 100 miljard dollar van rijkere landen krijgen, om hun economie te helpen en klimaatdoelstellingen te halen.

Genoeg?

Is dit klimaatakkoord echt voldoende om de opwarming van de aarde te stoppen? Klimaatwetenschapper Pier Vellinga was zaterdag te gast bij Nieuwsuur. Hij noemt de doelstelling van een opwarming ruim beneden de 2 graden goed, maar vraagt zich af of het gehaald gaat worden.

"De toezeggingen tot nu toe leiden nog steeds tot ongeveer 3 graden. Dus er moet nog meer gebeuren." Hij heeft zelf wel vertrouwen in het gesloten akkoord. "Omdat alternatieve, duurzame energie een stuk goedkoper wordt. Dan wordt het voor alle landen makkelijker."

Is het klimaat gered?

Energieakkoord

Naast het akkoord van Parijs heeft de Europese Unie ook haar eigen klimaatdoelen. Nederland loopt ver achter op de Europese doelstellingen, vooral als het gaat om duurzame energie. Het Energieakkoord, dat 2,5 jaar geleden werd gesloten, moet daar verandering in brengen.

In 2020 moet Nederland 14 procent van de energie uit duurzame bronnen halen. Of dat gehaald wordt is nog de vraag. De Nationale Energieverkenning 2015, die in oktober uitkwam, schreef dat het aandeel hernieuwbare energie in 2020 wel eens uit zou kunnen komen op 11,9 procent.

Minister Kamp zei toen in een reactie dat hij het nog te vroeg vindt om te zeggen dat de afspraken niet worden gehaald. "In 2016 komt er een tussenevaluatie van het Energieakkoord. Dat is het moment om te bekijken of de afgesproken maatregelen moeten worden aangepast om de doelen te bereiken."

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl