Nieuwsuur
Nieuwsuur

Dure medicijnen, de afgelopen weken staat het nieuws er bol van. Sommige middelen - vooral tegen kanker - zijn zo duur, dat er zelfs overwogen wordt ze niet te vergoeden. Ziekenhuizen lopen tegen de grenzen van hun budget aan en patiënten lijken soms niet te krijgen waar ze recht op hebben.

In Nieuwsuur vanavond een tweede reportage over dit knellende probleem: worden nieuwe geneesmiddelen onbetaalbaar, terwijl ze wel nuttig zijn? Vanavond is Nieuwsuur in Engeland. Daar wordt al jaren gewerkt met een maximumprijs voor nieuwe middelen.

Dure middelen

De afgelopen jaren stijgen de uitgaven aan de dure ziekenhuismiddelen in Nederland veel sneller dan de afgesproken 1 procent van het budget. In 2011 ging zo'n 4 procent van de ziekenhuisuitgaven naar dure middelen, in 2014 is dat al zo’n 10 procent. Omdat er steeds meer nieuwe, dure middelen op de markt komen.

Vooral de uitgaven aan geneesmiddelen tegen kanker stijgen snel, van 376 miljoen in 2011, naar 675 miljoen in 2014. Een stijging van maar liefst 80 procent (bron: NZa en KWF).

Grens

In Engeland heeft men een duidelijke grens getrokken: als middelen boven een bepaald bedrag uitkomen, worden ze niet vergoed. Als gevolg daarvan komen veel middelen tegen kanker niet in aanmerking voor vergoeding.

Omdat dat leidde tot veel ophef, stelde de overheid een paar jaar geleden het Cancer Drug Fund in: een extra fonds dat toch betaalt voor middelen wanneer ze eigenlijk te duur zijn.

Aan de ene kant wordt er dus een ferme grens getrokken, maar aan de andere kant houdt men zich er ook niet aan. De kosten voor dat fonds zijn totaal uit de hand gelopen, en nu staat Engeland weer voor hetzelfde probleem. Het fonds moet bezuinigen en verschillende medicijnen worden van de ene op de andere dag niet vergoed.

Afgewezen

In Nederland is er tot nu toe nog geen middel afgewezen voor vergoeding op basis van deze methode, maar in Engeland is dat heel gebruikelijk. Daar wordt uitgegaan van een maximum van 30.000 pond per gewonnen levensjaar.

Voor middelen tegen kanker die minimaal drie maanden levensverlenging opleveren, geldt een hogere grens van 50.000 pond. Desondanks worden ongeveer de helft van de nieuwe geneesmiddelen tegen kanker afgewezen voor vergoeding.

STER reclame