ANP

D66 redt nieuw belastingplan van kabinet

Het ziet er naar uit dat de vijf miljard euro belastingverlaging gewoon doorgaat. Vanmorgen heeft het kabinet een akkoord gesloten met D66 die haar zin kreeg op de thema's werken moet lonen, versterking van de economie en vergroening. Ook het CDA stemt in met de gewijzigde voorstellen.

In Nieuwsuur zijn vanavond de fractievoorzitters Alexander Pechtold (D66) en Gert-Jan Segers (ChristenUnie) te gast.

D66 redt nieuw belastingplan van kabinet

Meerderheid

Bij de stemming in de Tweede Kamer stemden de democraten nog tegen, maar daar was hun steun niet noodzakelijk. Nu er aanpassingen zijn gedaan zal D66 in de Eerste Kamer, waar de coalitiepartijen geen meerderheid hebben, voor het belastingplan stemmen.

VVD en PvdA hadden al bij de eerste versie van het plan de steun van het CDA, maar waren daarmee nog niet verzekerd van een meerderheid in de Eerste Kamer.

De Eerste Kamer debatteert 15 december over het Belastingplan en stemt 22 december. Meer banen, een simpeler belastingstelsel en lastenverlichting. Dat zijn de doelstellingen van VVD en PvdA waar het nieuwe belastingstelsel in ieder geval aan moet voldoen. De hoofdmoot van het plan is een lastenverlaging op arbeid van 5 miljard euro.

Werkenden met een inkomen tussen de 35.000 en 125.000 euro gaan er vanaf 2017 op vooruit. De inkomstenbelasting gaat iets minder omlaag, maar van dat geld profiteren mensen die verdienen vanaf 35.000 euro, de ouderenkorting gaat omhoog en er wordt een nieuwe drempel ingevoerd bij spaarders in box 3. De kleine spaarder profiteert ervan, want de belastingvrije voet wordt iets verhoogd.

Kolencentrales

Verder gaat de belasting voor ouderen nog eens structureel met 100 miljoen euro omlaag. Kleine spaarders worden ontzien. Vanaf 2016 wordt niet meer vanaf 21.000 euro maar vanaf 25.000 euro belasting over rente geïnd.

Ook wordt gekeken naar het sluiten van alle kolencentrales. In het Energieakkoord is eerder al afgesproken dat de vijf meest vervuilende centrales de komende twee jaar dichtgaan, waarna nog vijf moderne centrales overblijven.

Verder komt er vanaf 2017 100 miljoen extra voor de kinderopvangtoeslag, in 2016 100 miljoen extra om huiseigenaren te stimuleren energiebesparende maatregelen te nemen en er komt een voorstel om de gemeenten voor 4 miljard euro eigen belastingen te laten heffen.

Lastendruk

Voorwaarde is wel dat gemeentes geen inkomenspolitiek mogen bedrijven en dat de gemeentelijke heffing geen specifieke groepen treft, zoals huiseigenaren. Verder is het uitgangspunt dat de totale lastendruk voor burgers gelijk moet blijven. Nog voor de zomer moet er een wetsontwerp liggen die deze hervorming mogelijk maakt.

Staatssecretaris van Financiën Eric Wiebes is verheugd over het akkoord. "Ik heb er altijd vertrouwen in gehad dat de Nederlandse politiek in staat zou zijn de belastingen te verlagen."

Vorige maand was er nog sprake van dat het kabinet een deal wilde sluiten met de drie christelijke partijen CDA, ChristenUnie en SGP. De drie partijen wilden meer voordeel voor eenverdieners. De plannen stuitten andere partijen tegen de borst. Onder meer coalitiepartijen PvdA en VVD vonden het niet haalbaar. Ook D66 zag niets in de plannen.

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl