Nieuwsuur
ANP

Om criminelen die zich bezighouden met mensensmokkel, drugshandel of terrorisme zo goed mogelijk aan te pakken, moet er fors worden ingegrepen bij de politie. Vooral het gebrek aan kennis staat goede opsporing in de weg. Politie en Openbaar Ministerie komen daarom met een serie maatregelen. 

Zo moet tussen de 20 en 30 procent van alle agenten straks een opleiding hebben van HBO-niveau of hoger. Ook moeten er snel specialisten bij op het gebied van cybercrime en financieel rechercheren. De komende drie jaar alleen al gaat het om zevenhonderd zogenaamde zijinstromers.

Wat zijn de oorzaken dat politie en justitie de opsporing niet op orde hebben? In Nieuwsuur reageert Ruud Bik, plaatsvervangend korpschef van de Nationale Politie.

Forse ingrepen bij opsporing criminelen

Herbezinning

In een 'contourennota', die naar de Tweede Kamer is gestuurd, spreken politie en OM over een "fundamentele herbezinning" van de opsporing. Volgens de opstellers van de nota zijn de ingrepen noodzakelijk omdat "criminaliteit in dit informatietijdperk steeds sneller van vorm en inhoud verandert door ontwikkelingen als digitalisering, toegang tot big data, sneller gebruik van (informatie)technologie en het ontstaan van complexe netwerken”.

Ook organiseren de daders zich anders: "wisselend samenwerkende en internationaal opererende (groepen van) daders die gebruikmaken van nieuwe, geavanceerde technieken om hun handelen af te schermen en te versleutelen", staat te lezen in de nota.

Korte periode

Niet alleen de recherche moet worden bijgeschoold, dat geldt ook voor de wijkagent. Want door fouten in aangiftes komen rechercheurs tijdens hun onderzoek in de problemen.

Ook denkt de top van de politie en het Openbaar Ministerie eraan om gespecialiseerde mensen aan te trekken voor een korte periode.

Effectiviteit

Op korte termijn is minstens 30 miljoen euro extra nodig om de eerste maatregelen door te kunnen voeren. Ook de minister van Veiligheid en Justitie, Ard van der Steur, en de Tweede Kamer zijn nu aan zet.

Want na een incident komen er vaak nieuwe wetten en regels waar niet goed genoeg over nagedacht is of die door de politie wel te handhaven zijn. Daarmee is de effectiviteit van de opsporing niet gediend. Ook moeten de politiek en de politie zelf duidelijk zijn in wat de politie allemaal aankan.

STER reclame