Droogte in China

Moeizame onderhandelingen voorafgaand aan klimaattop

  • Marijn Duintjer Tebbens

    verslaggever economie

  • Marijn Duintjer Tebbens

    verslaggever economie

Volgende maand moet in Parijs een wereldwijd klimaatverdrag worden gesloten. De inzet is een bindend verdrag tussen 195 landen dat de opwarming van de aarde onder de twee graden moet houden. Als het lukt, zou het voor het eerst in de geschiedenis zijn dat alle landen beloven minder broeikasgassen uit te stoten.

De belangen zijn groot en de onderhandelingen uiterst complex. Aan het verdrag - dat in 2020 moet ingaan - zijn jaren van onderhandelen vooraf gegaan. Vandaag wordt in Parijs het zoveelste vooroverleg voor de VN-top afgerond.

Nieuwsuur volgt de klimaatgezant Michel Rentenaar in de laatste, cruciale weken voor de top in Parijs.

Obstakels

De afgelopen dagen bespraken ministers van meer dan tachtig landen de belangrijkste obstakels. De kersverse staatsecretaris Sharon Dijksma van Milieu werd bijgestaan door de Nederlandse klimaatgezant Michel Rentenaar. Hij onderhandelde de afgelopen twee jaar namens Nederland mee over het wereldwijde klimaatverdrag.

Moeizame onderhandelingen voorafgaand aan klimaattop

Wat ons betreft is de top in Parijs geslaagd als er aan het einde een verdrag ligt dat ambitieus is met regels die voor iedereen gelden.

Klimaatgezant Michel Rentenaar

Rentenaar is topdiplomaat. Toen hij in 2013 klimaatgezant werd, werkte hij bij de NAVO. Daarvoor gaf hij samen met brigadier-generaal Peter van Uhm leiding aan de taskforce Uruzgan.

Als klimaatgezant moet hij zorgen dat het klimaatakkoord voldoet aan de Nederlandse wensen. "Wat ons betreft is de top in Parijs geslaagd als er aan het einde een verdrag ligt dat ambitieus is met regels die voor iedereen gelden."

We vertellen hoe de wereld het moet doen, maar zelf hebben we de zaak niet op orde.

Hoogleraar klimaatverandering Pier Vellinga

Film

Nu al is duidelijk dat de reductie van broeikasgassen die landen voor de top in Parijs hebben ingediend niet genoeg zullen zijn om de opwarming van de aarde onder de twee graden Celsius te houden (ten opzichte van het pre-industriële tijdperk).

Rentenaar vindt het daarom belangrijk dat er in Parijs "geen foto maar een film" wordt gemaakt. "Het is belangrijk dat we in Parijs ook al afspraken maken over wanneer de volgende keer is dat die bijdrages van landen eigenlijk omhoog kunnen, zodat we uiteindelijk wel onder die twee graden stijging kunnen blijven."

Stappen zetten

Rentenaar pleit namens Nederland voor een ambitieus akkoord. Volgens hoogleraar klimaatverandering Pier Vellinga staat dat in schril contrast met de klimaatambities van het kabinet. "We vertellen hoe de wereld het moet doen, maar zelf hebben we de zaak niet op orde."

In een reactie zegt staatsectretaris Dijksma van Milieu dat "we natuurlijk ook in Nederland nog stappen zullen moeten zetten. We hebben in ons eigen land met het energieakkoord stevige afspraken gemaakt en investeren daar de komende jaren ook fors in."

Het klimaatakkoord dat de wereld (weer) moet redden

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl