Nieuwsuur

Staatssecretaris Wilma Mansveld van Infrastructuur en Milieu verwijst in een schriftelijke reactie naar eerdere Kamerbrieven die ze over dit onderwerp heeft geschreven. 

"De hoge netwerkkwaliteit van Schiphol is van groot economisch belang; tegelijkertijd is het geen vanzelfsprekendheid. Het is daarom zaak nu in te spelen op internationale ontwikkelingen in de luchtvaartsector. Ontwikkelingen als opkomende luchthavens buiten Europa, die zich kenmerken door dezelfde hubfunctie welke Schiphol groot heeft gemaakt. Er komen daarnaast andere grote luchtvaartmaatschappijen op, zoals die uit de Golf en Turkije, en de concurrentie op het Europese netwerk neemt toe door de opkomst van de prijsvechters in Europa. Dit leidt tot de vraag hoe de huidige positie van Schiphol kan worden behouden en versterkt. De inzet van partijen moet elkaar aanvullen. Dat is belangrijk. Juist nu."

"De centrale strategie van de Luchtvaartnota houd ik vast. Dat laat onverlet dat je van tijd tot tijd punten moet aanscherpen of aanvullen als gevolg van de wijzigende omstandigheden. Daarom heb ik met mijn collega van Economische Zaken besloten om een Mainport Actieagenda Schiphol op te stellen. Hierin komen verschillende thema’s aan de orde. Bijvoorbeeld: een gelijk speelveld wereldwijd voor markttoegang, met name vanwege de nieuwe opkomende markten, het verminderen van de kosten op Schiphol om meer passagiers en bedrijven aan te trekken en bereikbaarheid van Schiphol over land en door de lucht."

"De komende tijd wil ik in het licht van de urgentie en nieuwe uitdagingen dus acties formuleren die we op de korte en middellange termijn kunnen nemen. Met andere woorden: we gaan in overleg met stakeholders en andere betrokken departementen bekijken hoe partijen elkaar kunnen aanvullen en of er extra acties nodig en mogelijk zijn. Niet alleen vanuit de betrokken departementen in Den Haag, maar ook vanuit de luchtvaartsector zelf."

STER reclame