Nieuwsuur
ANP

Minister Ronald Plasterk van Binnenlandse Zaken heeft afgelopen week alle provincies een brief gestuurd met daarin de dringende oproep om opvangplekken te vinden voor asielzoekers. De minister geeft in de brief aan dat het bij voorkeur gaat om grootschalige noodopvang.

"Specifiek zou ik u willen verzoeken de staatssecretaris indien mogelijk graag uiterlijk 19 oktober een overzicht aan te leveren van de verschillende mogelijkheden voor het realiseren van grote opvanglocaties (met inbegrip van de capaciteit, beschikbaarheid en haalbaarheid), zodat per provincie 2000-2500 plaatsen beschikbaar komen", luidt een citaat uit de brief.

Nieuwsuur spreekt erover in de studio met Clemens Cornielje, commissaris van de Koning in Gelderland en voorzitter van de Kring van commissarissen van de Koning. Op Heumensoord in Nijmegen wordt er gebouwd aan een paviljoendorp voor vluchtelingen. Als het af is kunnen er zo'n 3000 mensen wonen.

Plasterk vraagt provincies om opvanglocaties

Langdurige opvang

Plasterk vraagt de provincies te zoeken naar meer langdurige opvang, waar asielzoekers dus langer kunnen blijven. De vluchtelingen die nu het land binnenkomen gaan op dit moment vaak van crisisopvang naar crisisopvang. Hoewel de voorkeur uitgaat naar grote opvanglocaties, mogen de provincies ook meerdere locaties realiseren van minder grote omvang.

De minister legt de provincies geen taakstelling op, maar spoort ze wel aan om samen met gemeenten de opvangmogelijkheden te onderzoeken. Komende maandag moeten de provincies al aangeven waar zij plek hebben. Gisteren zijn de commissarissen van de Koning bij elkaar gekomen om de brief te bespreken. Zij zouden graag meer tijd krijgen.

Uitstellen

"Maandag is te kort, we hebben besloten het uit te stellen. We hebben zeker een week extra nodig", zegt Ank Bijleveld, commissaris van de Koning in Overijssel. "We onderzoeken nu wat de mogelijkheden in de provincie zijn en gaan daarna overleggen."

"Het vinden van de locaties kost niet zoveel tijd en moeite, maar wel om alles goed in te schatten en te beoordelen", zegt Menno Reemeijer, de woordvoerder van Bijleveld. "Het moet zorgvuldig gebeuren. We moeten eerst met bewoners praten en kijken welke plekken maatschappelijk verantwoord zijn."

Nauwe samenwerking

De brief van minister Plasterk is naar aanleiding van een eerder overleg tussen de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG), het Interprovinciaal Overleg (IPO) en een delegatie van het kabinet over de opvang van vluchtelingen. Staatssecretaris Klaas Dijkhoff stuurde daar vervolgens een brief over aan de Tweede Kamer.

Bij het overleg "hebben betrokken partijen het belang erkend van nauwe samenwerking. Er zijn concrete afspraken gemaakt over het creëren van grootschalige noodopvang per provincie in combinatie met kleinschaligere opvangcentra, beide onder verantwoordelijkheid van het COA", schrijft Dijkhoff in de brief.

STER reclame