Nieuwsuur
Corbis / Hollandse Hoogte

Europa moet snel stappen zetten om een einde te maken aan het gesjoemel met de toelatingstesten voor auto's. "Zowel de consument als de overheid worden misleid en dat is onaanvaardbaar", schrijft staatssecretaris Wilma Mansveld van Infrastructuur en Milieu vandaag.

Nauwelijks schoner

Uit TNO-onderzoek blijkt dat nieuwe dieselauto’s en dieselbestelauto’s de afgelopen twintig jaar voor wat betreft de uitstoot nauwelijks schoner zijn geworden. De uitstoot van stikstofoxiden is in de praktijk vaak wel tot vijf à zes keer hoger dan de keuringsnorm.

In Nieuwsuur vanavond Gerrit Kadijk, onderzoeker van TNO, over het verschil tussen laboratoriumtests en tests op de weg. En Iddo Riemersma, onderzoeker van Transport and Environment, over de inkomsten die de Nederlandse staat per jaar misloopt door ten onrechte gegeven belastingvoordelen voor schone auto’s. Ook politieke reacties van Kamerleden en van staatssecretaris Eric Wiebes van Financiën.

De financiële gevolgen van de dieselvervuiling

Echt verbruik

TNO contateert dat de schadelijke uitstoot groter is dan de norm en dat komt doordat fabrikanten dieselauto’s zo instellen dat ze bij de test in het laboratorium aan de norm voldoen, maar bij rijomstandigheden in de praktijk flink meer uitstoten.

In 2005 was het verschil tussen het laboratorium en de weg zo'n 10 procent. In 2012 was het echte verbruik 40 procent hoger dan het labverbruik, concludeerde de verkeersdienst RDW op basis van onderzoek van TNO.

Limieten

Op 19 mei 2015 is het voorstel van Europese Commissie voor invoering van een nieuwe  Real Driving Emissions test (RDE) in Brussel aangenomen. De details van deze RDE-wetgeving - waaronder de limieten waaraan de praktijkemissies moeten voldoen - worden de komende tijd vastgesteld.  Eind 2018 moeten alle nieuwe auto’s voldoen aan de nieuwe eisen.

Fiscale maatregelen

In een onderzoek is ook gekeken naar reële verbruikcijfers aangeleverd door leasebedrijven. Daaruit blijkt dat de Duitse en Nederlandse cijfers per model de laatste jaren nogal verschillen.

Een verklaring zou zijn dat Nederland met fiscale maatregelen vooral de zuinige auto’s stimuleert en dat daardoor de praktijk en de ideale situatie nog verder uit elkaar liggen dan in andere landen.

Sjoemelsoftware

Afgelopen week kwam aan het licht dat 11 miljoen auto's van het bedrijf in testsituaties veel minder schadelijke stoffen uitstoten dan ze op de weg doen. Dat komt omdat de software de testsituatie herkent.

Bij Volkswagen is dat bewust gebeurd, zodat de auto's aan de strenge Amerikaanse emissie-eisen voldeden. Als de Volkswagens weer de weg opgaan, is de uitstoot veel hoger. Nadat het schandaal aan het licht was gekomen, kelderde de koers van het bedrijf en stapte topman Winterkorn op.

Manipulatie

Volgens milieuorganisaties is het schandaal slechts het topje van de ijsberg en maakt niet alleen Volkswagen zich schuldig aan manipulatie. "Er is een steeds grotere afwijking tussen wat fabrikanten zeggen wat auto's uitstoten en wat ze daadwerkelijk uitstoten. In de praktijk stoten auto's 40 procent meer CO2 uit dan fabrikanten beweren", meldde Natuur en Milieu deze week.

STER reclame