De polder moet verdwijnen voor water

Terug naar de polder met Chris de Stoop

Dit is mijn Hof van de Vlaamse Journalist Chris de Stoop - zelf een boerenzoon uit Zeeuws Vlaanderen - beschrijft het verdwijnen de boerenstand uit de Hedwigepolder.

Nieuwsuur spreekt met de Chris de Stoop over zijn nieuwe boek.

Symbool

De Hedwigepolder, de beroemdste polder van de lage landen zal onder water worden gezet. Door de ontpoldering van 295 hectare land ontstaat er getijdennatuur in het gebied. De polder is symbool geworden voor het oude boerenland dat moet wijken voor nieuwe natuurgebieden.

Terug naar de polder met Chris de Stoop

Met een kabinetsbesluit over het onder water zetten van de Zeeuwse polder, heeft Nederland jarenlang getreuzeld. In een verdrag dat in 2005 werd getekend door Nederland en Vlaanderen stond dat de Hedwigepolder zou worden ontpolderd als natuurcompensatie voor de uitdieping van de Westerschelde.

Groen licht

De zaak lag erg gevoelig in Zeeland. Het kabinet besloot in 2011 zelfs dat de Hedwigepolder toch niet onder water zou worden gezet. In mei 2012 was Vlaanderen het getreuzel van de Nederlandse overheid zat en begon een geschillenprocedure.

Eind 2012 gaf het kabinet alsnog groen licht voor de ontpoldering. De overheid koopt via een onteigeningsprocedure de particuliere eigenaren van de Hedwigepolder uit.

Tegen het ontpolderen van de Hedwigepolder was veel protest

Verdwijnen

Chris de Stoop keert in zijn boek terug naar de ouderlijke boerderij die van de ene op de andere dag leeg is komen te staan. Terwijl De Stoop de boerderij bestiert, kijkt hij naar het veranderde landschap om zich heen en kijkt terug op het boerenleven dat het land maakte tot wat het was, duizend jaar lang.

Het verdwijnen van de boeren doet zich in heel Europa voor. Vijftien jaar geleden nam Chris de Stoop zijn intrek in het toen nog bloeiende polderdorp Doel, dat moest wijken voor haven en industrie.

Hij schreef er zijn boek De Bres. Nu ziet De Stoop opnieuw de graafmachines oprukken en eeuwenoude hoeves verdwijnen, maar dit keer voor nieuwe natuur.

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl