Nieuwsuur

Landmacht zet mes in budget reservisten

ANP

De leiding van de Landmacht gaat snijden in het budget voor de 3600 reservisten. Reservisten worden ingezet bij evenementen en ter ondersteuning van beroepsmilitairen. Maar ze vervangen militairen ook als die worden uitgezonden op buitenlandse missies. 

"Het vooralsnog beperken van de inzet van reservisten na 1 juli 2015 (..) raakt mijn eenheden hard (..) Het noodgedwongen moeten nemen van deze maatregel gaat direct in tegen het beleid van de minister", schrijft de commandant Landstrijdkrachten luitenant-generaal Mart de Kruif in een interne nota die in handen is van Nieuwsuur. 

Voor minister Jeanine Hennis-Plasschaert van Defensie zijn reservisten onmisbaar omdat ze bij piekbelasting het werk langer en beter kunnen opvangen.

Mankementen

Door de financiële problemen kan de Landmacht ook niet meer al haar verplichtingen in Nederland nakomen. Onbemande vliegtuigen voor bewaking en observatie kunnen door technische problemen niet vliegen. Boven bewoond gebied geldt nu een vliegverbod. En genietanks - die ingezet kunnen worden bij de bestrijding van bosbranden - hebben ook mankementen waardoor hun inzet niet is gegarandeerd. 

1/2Landmacht zet mes in budget reservisten
2/2'Budget is veel te krap'

"Ten aanzien van de nationale inzet kan ik de gevraagde capaciteit niet meer te allen tijde garanderen", zo schrijft De Kruif.

Te weinig geld

Verder zijn er grote zorgen over de inzet van de Explosieven Opruimingsdienst. Er is te weinig geld voor training en scholing zo bevestigen hoge militairen aan Nieuwsuur.

Ze bevestigen ook dat grote evenementen er rekening mee moeten houden dat de Landmacht ze niet langer kan ondersteunen. Zo worden nu nog militairen ingezet voor het begeleiden van veteranen bij het Bevrijdingsdefilé in Wageningen. En helpen ze de organisaties van bijvoorbeeld de halve marathon van Egmond, de Bloesemtocht van het Rode Kruis en de Taptoe in Rotterdam. Maar daar is geen geld meer voor.

Reactie ministerie van Defensie

“Dat er knelpunten zijn bij de Krijgsmacht is ruimschoots bekend en onderkend. In de periodieke rapportages en brieven aan de Tweede Kamer is herhaaldelijk gemeld dat de inzetbaarheid van de krijgsmacht aan wezenlijke beperkingen onderhevig is. De rapportage van de Commandant Landstrijdkrachten past in dit beeld. Zo staan het voortzettingsvermogen en de geoefendheid van de krijgsmacht onder druk, onder meer door personele en materiële beperkingen. Dit gaat nooit ten koste van de ingezette eenheden. De eenheden die worden ingezet, zijn daarvoor voldoende getraind, hebben voldoende personeel en worden uitgerust met voldoende geschikt materieel.

Het kabinet zet in op een versterking van de basisgereedheid van de krijgsmacht. De financiële consequenties die het kabinet voor de begroting van 2016 daaraan zal verbinden, worden op Prinsjesdag bekendgemaakt.”   

'Leger heeft minstens 3 miljard euro extra nodig'