Forse verhoging eigen bijdrage zorg door gemeenten

Sinds 1 januari hebben de gemeenten de zorg voor chronisch zieken en gehandicapten overgenomen van het Rijk. Maar met minder budget. Om het financiële gat te vullen, vragen gemeenten een inkomens afhankelijke eigen bijdrage. Die bijdrage is soms zo hoog dat de gemeenten er op verdienen. dat blijkt uit onderzoek van het Financieele Dagblad.

Nieuwsuur kijkt hoe het nu gaat in de gemeenten Sint Anthonis en Huizen en spreekt met verschillende betrokkenen en met Jan Voortman van Professionals in de NAH.

Forse verhoging eigen bijdrage zorg door gemeenten

Afhaken

Verschillende zorgaanbieders stellen vandaag in het Financieele Dagblad dat cliënten de kosten voor de zorg niet meer aankunnen en afhaken. "Er zijn gemeenten die nu bedragen doorgeven van € 60 tot € 70 per uur", ziet Jan Voortman, directeur van Professionals in NAH (niet-aangeboren hersenletsel). Vooral bij cliënten die net iets meer inkomen hebben dan het minimum en die weinig zorg afnemen, knelt dat, zegt hij.

Zorgaanbieder Professionals in NAH is in 181 gemeenten actief en ziet grote verschillen. Daarvan zijn dertien gemeenten die een eigen bijdrage van €14,20 per uur hanteren, het laagste tarief. Maar in 107 gemeenten is de eigen bijdrage hoger dan 50 euro per uur.

'Eigen kracht eerst'

Wethouder Janny Bakker (CDA) van de gemeente Huizen laat via haar voorlichter weten: "Wij kunnen niet ingaan op de specifieke situatie van deze mevrouw. In het algemeen kan ik dit zeggen: als gemeente Huizen volgen wij de lijn die door het Rijk en het Centraal Administratiekantoor zijn uitgezet. Wij noemen dat ‘eigen kracht eerst’. Als uit hun financiële situatie blijkt dat inwoners zelf een hogere bijdrage kunnen leveren, dan gaan wij daarvan uit.

We gaan wel altijd in gesprek met deze mensen. Als uit het gesprek blijkt dat de kosten voor de eigen bijdrage te hoog zijn om op te brengen, dan zoeken we daarvoor een oplossing. Als maatwerk nodig is, doen we dat. Er wordt hoe dan ook niet meer geïnd dan de bedoeling is. Wij zien in de gemeente Huizen dat er mensen zijn die door de hogere eigen bijdrage afzien van het afnemen van zorg en dat ze die zorg op een andere manier gaan regelen.”

Kostprijs

Seniorenorganisatie ANBO zegt met regelmaat klachten binnen te krijgen over onverwacht hoge eigen bijdragen. "Ouderen willen best een kleine eigen bijdrage betalen voor zorg of hulp uit de Wmo. Maar bij een hulpvraag wijst de gemeente er vaak niet op hoe hoog die eigen bijdrage kan uitvallen en dat iemand eigenlijk de volledige kostprijs betaalt. In sommige gevallen is de eigen bijdrage zelfs hoger dan wanneer je de hulp zelf inkoopt", zo zegt een woordvoerder.

Verrassingen

Ook seniorenorganisatie De Unie KBO ontvangt veel reacties op de onverwachte hoge kosten die oudere zorggebruikers via het CAK aan gemeentes moeten betalen. Een woordvoerder laat weten: "Het is vooraf vaak onduidelijk welke eigen bijdrage mensen moeten betalen waardoor mensen achteraf voor verrassingen komen te staan. De Unie KBO pleit er daarom voor dat gemeentes vooraf helder communiceren zodat de kosten vooraf inzichtelijk zijn en mensen niet voor onverwacht hoge kosten komen te staan."

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl