ANP

'Op papier een succes, maar in de praktijk zeker niet'

Staatssecretaris Klijnsma doet aan creatief boekhouden bij haar berekening van het aantal extra banen voor mensen met een arbeidsbeperking, zegt D66-Kamerlid Steven van Weyenberg tegen Nieuwsuur. Van Weyenberg zegt dat de staatssecretaris mensen die vanuit de sociale werkplaats zijn gedetacheerd gewoon meerekent. Dat is onterecht, vindt hij, want ze worden zo dubbel geteld en bovendien is afgesproken dat detacheringen niet zouden meetellen. Wat vinden andere politieke partijen?

PvdA

"De PvdA streeft naar een samenleving waarin iedereen mee kan doen, ook mensen die daar wat meer (of een heleboel meer) hulp bij nodig hebben.

Positief is dat sw-bedrijven, werkgevers en overheid in mindere mate er tijdens de crisis in zijn geslaagd toch extra plekken te creëren voor mensen met een beperking. Daarbij hoort overigens wel het realisme dat deze plekken vaak zijn ingenomen door mensen die al in de sociale werkplaatsen werkzaam waren, dan wel op de wachtlijst stonden. Er zijn netto dus minder banen bijgekomen dan op het eerste gezicht lijkt. Omdat de getallen wat dat laatste betreft niet spectaculair zijn, past enige terughoudendheid, maar vooral vasthoudendheid de komende jaren. Die plekken komen er niet vanzelf. De PvdA zal zich blijven inspannen om te zorgen dat mensen een kans krijgen om mee te doen.

Vanaf 1 januari 2015 (de inwerkingtredingsdatum van de Participatiewet) moet er tegenover een detachering die meetelt een zogenaamde 'beschut werkplek' staan. Bovenop de minstens 125.000 plekken die bij het sociaal akkoord zijn overeengekomen, moeten er immers de komende jaren ook 30.000 beschut werkplekken komen voor mensen die nog wat meer hulp nodig hebben.

De PvdA zit er overigens bovenop om te zorgen dat ook die 30.000 plekken er komen. "

CDA

"Het quotum voor arbeidsgehandicapten gaat niet leiden tot meer banen, maar vooral tot meer bureaucratie in een onuitvoerbaar turfsysteem. Als CDA zien we als grootste risico dat ondernemers massaal gaan afhaken en een eventuele boete voor lief zullen nemen. Wat dan weer wordt verhuld door verplaatste banen te tellen alsof het nieuw werk is. Op papier een succes, maar in de praktijk zeker niet. "

ChristenUnie

"Voorop staat dat wij als samenleving met elkaar de verantwoordelijkheid pakken om te zorgen dat meer mensen met een arbeidsbeperking aan het werk komen. Om het uiteindelijke doel van 125.000 banen in 2025 te halen moeten er nog fors meer banen bij komen. Dit blijft een grote uitdaging. Er is nog genoeg te doen voor staatssecretaris Klijnsma.

Een detachering kan waardevol zijn om mensen bij een reguliere werkgever aan de slag te laten gaan, dus op zich is het goed dat detacheringen meetellen, maar alleen als dat ook banen zijn die er echt bij gekomen zijn. Aan ronkende cijfers alleen hebben mensen met een arbeidsbeperking niets, als hun kansen op werk daarmee niet daadwerkelijk toenemen. Als er sprake is van verschuiving van banen, dan moet je om een goed beeld te krijgen daar daarom ook rekening mee houden."

GroenLinks

"GroenLinks vindt het positief dat meer mensen met een arbeidsbeperking werken bij een gewone werkgever. Maar dit zijn veelal mensen die al werkten binnen de muren van een sw-bedrijf en nu via detachering elders werken. Het doel van de banenafspraak was juist dat er méér mensen met een arbeidsbeperking aan het werk gaan: ‘extra banen’. Volgens de Quotumwet mogen de WSW-detacheringen alléén meetellen als de plekken van deze WSW-medewerkers worden herbezet door beschut nieuw. Klijnsma negeert dit en telt alle WSW-detacheringen mee. Dat is echt onjuist. Alleen het aantal mensen dat in 2015 bij gemeenten in beschut nieuw gaat werken, geldt als nieuwe banen. Maar we weten nog niet hoeveel dat er zijn. Als we de 6.461 extra WSW-detacheringen niet meetellen, staat de teller in feite op 4.271 nieuwe banen.

4.271 nieuwe banen in twee jaar is niet veel, aangezien werkgevers eind van dit jaar 9.000 nieuwe banen gecreëerd moeten hebben. In 2016 moeten er nog eens 11.500 banen bijkomen en het jaar daarna 12.500. Klijnsma is daarom volgens GroenLinks veel te voorbarig in haar optimisme. Ze moet werkgevers ertoe bewegen nieuwe banen te creëren, zodat er echt meer mensen met een arbeidsbeperking aan het werk komen, en uitleggen waarom ze met de cijfers goochelt."

Staatssecretaris

Klijnsma zelf houdt tegenover Nieuwsuur vast aan haar eigen rekenmethode. Bekijk hier haar hele reactie.

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl