Nieuwsuur

Drieluik Leiders over Later

In de serie Leiders over Later van Nieuwsuur spreken Diederik Samsom (PvdA), Halbe Zijlstra (VVD) en Jesse Klaver (GroenLinks) over drie belangrijke thema’s voor de toekomst.

Drieluik Leiders over Later

Fundamentele vraagstukken

De gejaagde actualiteit dwingt Den Haag vaak tot vluchtige debatten. Niet zelden bepalen incidenten het politieke discours. Nu regeringspartijen VVD en PvdA moeite hebben parlementaire meerderheden te vinden ligt de journalistieke focus veelal op korte termijnconflicten en raken fundamentele vraagstukken over de komende decennia ondergesneeuwd. Politici lijken nauwelijks toe te komen aan het ontwikkelen van visies.

Nieuwsuur haalt drie fractievoorzitters even weg uit Den Haag en spreekt ze in het hart van de Nederlandse hoofdstad over grote thema’s voor de toekomst: demografie, technologie en klimaat. Ieder onderwerp wordt ingeleid door vooraanstaande professoren van verschillende wetenschappelijke disciplines.

De wetenschappers

Ronald Skeldon is als bijzonder hoogleraar Human Geography verbonden aan de Universiteit van Maastricht. Ook doet hij onderzoek aan het Centre for Migration Research aan de Universiteit van Sussex. Zijn stelling: het tegenhouden van migratie is demografische zelfmoord.

Nick Bostrom is professor filosofie en directeur van The Future of Humanity Institute in Oxford. Hij studeerde filosofie, theoretische natuurkunde en computational neuroscience in Stockholm en Londen. Zijn stelling: er zal een superintelligente computer komen die de mens overbodig maakt.

Gail Whiteman is is klimaateconoom en professor in Business Society Management. Ze bekleedt de leerstoel duurzaamheid en klimaatverandering aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam. Haar stelling: klimaatverandering is een economische tijdbom.

In een videoboodschap, vertoond in filminstituut EYE, richten deze wetenschappers zich tot de Nederlandse politici. Ze schetsen een verontrustend scenario voor het jaar 2050 en roepen de leiders op om eens diep na te denken over de toekomst.

Verrassende uitspraken

Halbe Zijlstra (VVD), Diederik Samsom (PvdA) en Jesse Klaver (GroenLinks) reageren op de boodschap van de wetenschappers en proberen een visie te formuleren voor de komende decennia. Dit levert verrassende uitspraken op. Zo pleit Halbe Zijlstra voor meer arbeidsmigratie naar Europa, zegt Jesse Klaver niet onmiddellijk te willen stoppen met de import van olie en toont Diederik Samsom zich een warm pleitbezorger van robotisering.

Demografie
Techniek
Klimaat

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl