ANP

Burgemeesters: politie steeds minder zichtbaar

De politie legt vooral de nadruk op de opsporing van strafbare feiten en doet steeds minder aan de leefbaarheid en veiligheid in de wijken. Dat constateert voorzitter Pieter van Vollenhoven van de Stichting Maatschappij en Veiligheid vandaag in een onderzoek onder burgemeesters naar de gevolgen van de komst van de Nationale Politie.

In Nieuwsuur vanavond Pieter van Vollenhoven over de resultaten van het onderzoek. Onze verslaggever is op pad met twee buitengewoon opsporingsambtenaren in Nijmegen, de boa’s. In Nijmegen werken 52 boa’s. Zij houden zich bezig met onder andere verkeershandhaving, parkeercontroles en straatafval.

Burgemeesters: politie steeds minder zichtbaar

Opsporingstaak

De oorzaak is de reorganisatie van het politieapparaat. Uit het onderzoek dat Stichting Maatschappij en Veiligheid heeft uitgevoerd, blijkt dat eenderde, 34 procent, van de burgemeesters vindt dat de politie zich sinds de reorganisatie veel meer richt op haar opsporingstaak.

Ook blijkt dat 37 procent van de burgemeesters vindt dat agenten zich sinds de komst van de Nationale Politie minder bezighouden met toezicht op straat en 30 procent vindt dat de politie minder tijd steekt in verkeershandhaving.

Handhavers

Een kwart van de burgemeesters (24 procent) vindt dat de politie te weinig tijd besteedt aan lokale prioriteiten. Bijna alle gemeenten hebben eigen handhavers in dienst. In een kwart van de gemeenten (23,5 procent) is het aantal handhavers sinds de oprichting van de Nationale Politie toegenomen. Dat is een opvallende uitkomst gezien de bezuinigingen en de financiële problemen van de gemeenten.

Veiligheid is de kerntaak van de overheid en we moeten niet versnipperd opereren.

Pieter van Vollenhoven, voorzitter van de Stichting Maatschappij en Veiligheid

Bijna 60 procent van de burgemeesters zegt dat sinds de komst van de Nationale Politie gemeenten meer boa’s (buitengewone opsporingsambtenaren) en particuliere beveiligers op straat moeten inzetten. De boa’s hebben de mogelijkheid om proces-verbaal op te maken.

Zorgelijk

De burgemeester van Nijmegen, Hubert Bruls: "We merken dat de politie zich wat betreft openbare orde, dus de veiligheid op straat, wat meer terug trekt. Ze richten zich meer op de zwaardere vormen van criminaliteit. Wij gaan die rol nu meer overpakken."

Van Vollenhoven vindt dit een zorgelijke trend. "De reden van de Nationale Politie is dat we eenheid wilden en nu gaan we gemeenten met veel boa’s en eigen handhavingsregimes creëren, zodat u in de gemeente Amsterdam heel anders wordt bejegend dan in Delfzijl of Maastricht. Dat heeft ons nooit voor ogen gestaan. Ik wil niet, doordat de burgemeesters die taak van de openbare orde niet goed kunnen handhaven, dat ze hun eigen politiemensen, boa’s, daarvoor in dienst gaan nemen. Als dat de consequentie is, had ik dat wel willen weten bij de behandeling van de Politiewet."

Van Vollenhoven pleit voor maatregelen. Wat hem betreft moeten de boa's ondergebracht worden bij de Nationale Politie. "Veiligheid is de kerntaak van de overheid en we moeten niet versnipperd opereren."

Leefsituatie

Er worden ook steeds vaker particuliere beveiligers ingezet als boa. Een kwart, 29,6 procent, zet sinds de komst van de Nationale Politie meer particuliere beveiligers in. Ongeveer een kwart van de burgemeesters merkt dat het aantal agenten is afgenomen. Ook de zichtbaarheid van politie op straat is afgenomen.

Volgens de onderzoekers begint goed politiewerk aan de voet van de samenleving: de leefsituatie van burgers in buurten en wijken.

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl