Minister Van der Steur

'Reorganisatie politie gaat drie jaar langer duren'

De reorganisatie van de politie gaat drie jaar langer duren. Dit staat in de nog vertrouwelijke herijkingsnota van minister Ard van der Steur van Veiligheid en Justitie over de politiereorganisatie. Het omvormen van de 26 politieregio’s tot één Nationale Politie, gaat zeker 230 miljoen euro meer kosten, erkent de minister.

In Nieuwsuur vanavond de details uit de nota.

Reorganisatie politie gaat drie jaar langer duren

Onrust

Meer eenheid en een betere samenwerking moeten leiden tot een slagvaardiger, effectievere , efficiënter opererende politie met als resultaat een veiliger Nederland. Maar na ruim twee jaar reorganiseren, schrijft minister Van der Steur dat de reorganisatie van de politie tot een nationaal korps veel ingewikkelder is dan gedacht. Daarom krijgt de politie meer tijd: de periode om de basis op orde te brengen wordt verlengd van twee naar vijf jaar.

Er is veel onrust onder het personeel. Veel van de 65000 medewerkers weten na 2,5 jaar reorganiseren nog steeds niet waar ze aan toe zijn en waar ze straks zullen werken. De ICT en de administratie zijn niet op orde. Er zijn te weinig rechercheurs, en er zijn zorgen over de kwaliteit van het werk van de recherche.

Onderschat

De politie kan door alle problemen niet goed genoeg inspelen op de veiligheidsproblemen in steden, dorpen en wijken. “Er is te weinig ruimte voor lokaal maatwerk”, concludeert minister Van der Steur.

Dat de reorganisatie niet goed loopt, erkende korpschef Gerard Bouman eerder ook al in Nieuwsuur. "Ik vind dat de we de snelheid onderschat hebben waarin we de dingen zouden kunnen organiseren, in dit hele complexe systeem waarbij we met iedereen afspraken moeten maken en ons daar ook aan moeten houden."

Dienstverlening aan burgers verslechterd sinds Nationale Politie

Al eerder had de Nederlandse Politiebond kritiek op de korpsleiding. Volgens de bond worden er van bovenaf veel te veel taken opgelegd en prioriteiten gesteld. De grootschaligheid zorgt er voor dat de politie het gevoel heeft weg te gaan uit de wijk, dat ze hun werk niet meer kunnen doen en dat de dienstverlening onder druk komt te staan.

Succes

In de nota staat dat de grenzen zijn bereikt. Meer werk kan de politie gewoon niet aan. 'Er worden geen extra ambities geformuleerd zonder andere prioriteiten af te schalen.'

Minister Van der Steur trekt nu dus drie jaar langer uit om de Nationale Politie op orde te krijgen en neemt een aantal maatregelen: burgemeesters krijgen meer te zeggen over de veiligheid in hun eigen stad of dorp, de reorganisatie van het personeel krijgt toppioriteit, computersystemen worden verbeterd en politiemensen worden bijgeschoold.

Van der Steur erkent dat de reorganisatie 230 miljoen euro meer gaat kosten. Een verdubbeling van de eerder geraamde kosten. En hij schrijft dat er vermoedelijk nog eens 70 miljoen nodig is om van de Nationale Politie een succes te maken.

'Reorganisatie politie kost honderden miljoenen extra'

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl