Sinds de oprichting van de Nationale Politie zijn er verschillende problemen aan het licht gekomen

Dienstverlening aan burgers verslechterd sinds Nationale Politie

Driekwart van de politiemensen vindt dat de dienstverlening aan burgers is verslechterd, sinds de start van de Nationale Politie. Agenten vinden dat ze minder zichtbaar en beschikbaar zijn, en dat wijten ze aan de reorganisatie bij de politie. Dat blijkt uit een enquête van de Nederlandse Politie Bond.

In Nieuwsuur is korpschef Gerard Bouman van de Nationale Politie te gast.

Dienstverlening aan burgers verslechterd sinds Nationale Politie

Een ruime meerderheid komt niet meer toe aan het eigen werk, omdat gaten in roosters gevuld moeten worden. Ook zegt driekwart van de agenten, dat ze meer tijd kwijt zijn aan administratieve klussen. Het onderzoek is gedaan onder leidinggevenden, uitvoerende agenten en politiemensen in de ondersteunende dienst.

"De grootschaligheid zorgt er voor dat agenten het gevoel hebben dat ze weggaan uit de wijk, en dat ze hun werk niet goed meer kunnen doen", zegt voorzitter Han Busker van de NPB. "De dienstverlening aan de burger komt onder druk te staan, dat komt heel duidelijk uit deze enquête naar voren."

Politiemensen die lokaal worden aangesproken op het feit dat ze er niet zijn, wanneer ze er moeten zijn, die hebben er echt last van.

Lex Mellink, voormalig districtschef van de politie Utrecht.

De Nationale Politie moet als de hele reorganisatie in 2017 afgerond is, effectiever werken en betere prestaties leveren. Maar daar komt volgens de agenten weinig van terecht. Tachtig procent van de agenten zegt dat de motivatie om voor de politie te werken is afgenomen.

"Politiemensen die lokaal worden aangesproken op het feit dat ze er niet zijn, wanneer ze er moeten zijn, die hebben er echt last van", zegt voormalig districtschef Lex Mellink van de politie Utrecht. "Zij kunnen zich maar moeilijk verschuilen achter roosterdruk of een systeem waar ze aan moeten voldoen."

Voorzitter Busker ziet het probleem. "Ongetwijfeld zit er ook een stukje onduidelijkheid over de toekomst in. Dat zal ook een rol spelen, maar het signaal is ondubbelzinnig en wordt door bijna alle leden uitgesproken."

'Reorganisatie politie kost honderden miljoenen extra'

Sluiting politiebureaus

De agenten hebben grote zorgen over het sluiten van politiebureaus. Het plan is om tweehonderd van de vierhonderd bureaus te sluiten. Daarvoor in de plaats komen inloopspreekuren op bijvoorbeeld gemeentehuizen, of mensen kunnen aangifte doen bij een agent op straat, die daarvoor een aparte smartphone bij zich heeft.

Het contact met de burger dreigt verloren te gaan. Een ernstige ontwikkeling.

Han Busker, voorzitter van de Nederlandse Politiebond

Maar tachtig procent van de agenten denkt dat door het sluiten van de politiebureaus, de agenten minder zichtbaar zullen zijn in de wijken. Meer dan de helft verwacht dat de criminaliteit zal toenemen.

"Het leidt tot minder zichtbaarheid in de wijken en in de samenleving", zegt Busker. "Daardoor dreigt het contact met de burger in het land verloren te gaan. Een ernstige ontwikkeling."

Vertrouwen

Volgens Mellink wil de korpsleiding te veel vanuit Den Haag bepalen. "Wat nodig is, is dat ook lokaal mensen ruimte en vrijheid gaan voelen. Dat kan alleen door vertrouwen, en te luisteren naar wat nodig is. Het gaat niet alleen om nationaal, het gaat vooral om lokaal."

We hebben onderschat hoe snel we dingen kunnen organiseren.

Korpschef Gerard Bouman

Korpschef Gerard Bouman erkent dat de reorganisatie veel ingewikkelder is dan hij vooraf had verwacht. "Het gaat minder voortvarend dan ik vier jaar geleden dacht. We zitten op het moeilijkste moment in de reorganisatie. En dat zorgt voor veel onzekerheid."

Bouman heeft meer tijd nodig. "Er zijn een aantal zaken gebeurd die we niet konden voorspellen. We hebben onderschat hoe snel we dingen kunnen organiseren." Hoeveel tijd durft Bouman niet te zeggen.

Maar hij zegt dat de reorganisatie momenteel vergevorderd is. "Tijdens een verbouwing moet een heleboel gebeuren, maar we presteren beter dan ooit."

Grote problemen

Begin april erkende de korpsleiding dat er van alles misgaat bij de organisatie van de Nationale Politie, en dat het roer om moet. Veel van die problemen spelen als sinds de oprichting van het landelijke politieorgaan begin 2013.

De Nationale Politie moest een einde maken aan de grote problemen op het gebied van financiën, ICT en personeel. Maar na twee jaar blijkt dat die problemen juist zijn verergerd.

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl