Nieuwsuur

Wachttijden in cijfers

Nieuwsuur sprak met verschillende aanbieders van jeugdpsychiatrische zorg om een indruk te krijgen van hoe de wachttijden zich sinds de decentralisatie hebben ontwikkeld. Zorgaanbieders zoals De Bascule, Rintveld, Ursula, Human Concern, Curium en GGZ Breburg zagen hun wachttijden dit jaar groeien.


Veel zorgaanbieders hebben de wachttijden op hun website gepubliceerd. Nieuwsuur vergeleek een aantal wachttijden van behandelingen in juni 2015 met de gemiddelde wachttijden van 2014. Hoewel gemiddelden niet direct te vergelijken zijn met momentopnames, geeft het overzicht wel een beeld van de lengte van wachttijden die op dit moment voorkomen.

Verschillende wachttijden

Per behandeling en leeftijdscategorie zijn er vaak verschillende wachttijden. Zo kan het zijn dat de wachttijd voor de behandeling van angststoornissen is gedaald, maar die voor de behandeling van eetstoornissen sterk is toegenomen. De cijfers van 2014 komen uit de marktscan van de NZa.

Zie ook de tabel op de pagina van het hoofdartikel.

STER reclame