Het Islamitisch College Amsterdam in 2010

Gemeente Amsterdam wil strengere eisen voor nieuwe schoolbesturen

De gemeente Amsterdam wil dat er strengere eisen worden gesteld aan bestuurders die een nieuwe school willen beginnen. De gemeente is al jaren in juridisch gevecht met de Stichting Islamitisch Onderwijs Amsterdam, over een nieuwe islamitische middelbare school in de stad.

"Iedereen kan een school oprichten als je aantoont dat er belangstelling voor is. Maar je hoeft niet aan te tonen dat er kwaliteit is", zegt Simone Kukenheim (D66), wethouder Onderwijs in Amsterdam.

Gemeente Amsterdam wil strengere eisen voor nieuwe scho

Goedkeuring

De Stichting Islamitisch Onderwijs heeft in 2011 goedkeuring gekregen van het ministerie van Onderwijs om een islamitische middelbare school te starten in Amsterdam. De bestuurders van de stichting waren ook betrokken bij het Islamitisch College Amsterdam.

Die middelbare school moest in 2010 sluiten, omdat de kwaliteit van het onderwijs al jaren benedenmaats was. De minister van Onderwijs, Marja van Bijsterveldt, stopte de bekostiging.

De PvdA in Amsterdam wil dat wordt voorkomen dat de Stichting Islamitisch Onderwijs een school mag starten. "Het is mooi dat mensen een school kunnen stichten, maar ze moeten ook laten zien daartoe in staat te zijn", vindt Marjolein Moorman, fractievoorzitter PvdA Amsterdam.

"Deze bestuurders hebben in het verleden bewezen dat het niet is gelukt. Daardoor is een slechte school ontstaan. Wij vinden dat, in het belang van de kinderen, de kwaliteit van onderwijs voorop moet staan."

Vingers getikt

De gemeente Amsterdam moet zorgen dat de stichting een schoolgebouw krijgt. Pas daarna kan de school van start gaan en krijgt het geld van het ministerie van Onderwijs. Maar Amsterdam weigert al enkele jaren de stichting een gebouw te geven.

De Stichting Islamitisch Onderwijs is daarop naar de rechter gestapt. De rechtbank in Amsterdam heeft de gemeente al twee keer op de vingers getikt en geoordeeld dat Amsterdam een gebouw beschikbaar moet stellen.

Volgens Paul Zoontjes, hoogleraar Onderwijsrecht, moet de gemeente een gebouw beschikbaar stellen. "De gemeente Amsterdam is aan de beslissing gebonden, van de minister, dat de school er moet komen. Ze kunnen op dit moment niets anders, dan medewerking verlenen door huisvesting beschikbaar te stellen."

Bestuurders die eerder hebben laten zien dat ze niet in staat zijn om goed onderwijs te bieden, moeten niet opnieuw de kans krijgen om een school te beginnen.

Marjolein Moorman, fractievoorzitter PvdA Amsterdam

Maar de gemeente wil dat de wet wordt aangepast om dit soort situaties in de toekomst te voorkomen. Volgens Kukenheim moet het mogelijk worden om, voordat de school in bedrijf is, de plannen door te spreken. "We moeten met een bestuur in gesprek kunnen over de plannen die ze hebben en de kwaliteit."

Ook de PvdA in Amsterdam ziet zo’n aanpassing zitten. "Om te voorkomen dat de kwaliteit van het onderwijs onder druk staat, zou het goed zijn als er een aanpassing van de wet komt. Bestuurders die eerder hebben laten zien dat ze niet in staat zijn om goed onderwijs te bieden, moeten niet opnieuw de kans krijgen om een school te beginnen."

De zaak ligt nu voor bij de Raad van State. Die doet over enkele weken een uitspraak.

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl