Staatssecretaris Van Rijn van VWS

Reacties op het selectief shoppen van Martin van Rijn

Reactie ministerie van VWS:

De beweringen dat de cijfers van de SVB 'misleidend' zouden zijn en de betreffende week 'willekeurig gekozen', zijn allebei aantoonbaar onjuist.

Natuurlijk wordt in de Kamerbrief van 18 mei toegespitst op de betalingssnelheid in de week voor 15 mei. Daar is niets willekeurigs aan, het is de datum die in de motie Dijkstra / Voortman / Van der Staaij centraal staat.

Hoe het er voor stond in de weken vóór 15 mei – en welke zaken je in acht moet nemen bij het interpreteren van alle cijfers – staat voor iedereen keurig te lezen in het volledige rapport dat twee weken geleden naar de Kamer is gestuurd op het moment dat het ministerie dat beschikbaar had.

Experts: Van Rijn shopt selectief in cijfers SVB

Woordvoerder VVD:

"Morgen is het debat met de staatssecretaris van Volksgezondheid over de uitbetalingsproblemen met het PGB. Wij wachten de toelichting van de staatssecretaris tijdens dat debat af."

Tweede Kamerlid Otwin van Dijk (PvdA):

"De PvdA vindt dat de prioriteit moet liggen bij het uitbetalen van hulpverleners, zodat budgethouders zeker zijn van hun zorg. We zien dat er nu enorme stappen worden gezet bij het oplossen van de problemen. Het lijkt mij volstrekt logisch dat de staatssecretaris naar aanleiding van de motie van D66 de meest recente cijfers heeft gegeven."

Tweede Kamerlid Renske Leijten (SP):

"Het is een kwalijke zaak dat de staatssecretaris ons wederom een te rooskleurig beeld schetst. De SVB en de staatssecretaris lijken wel meer energie te steken in het opwerpen van rookgordijnen dan met het oplossen van de uitbetalingsproblemen. Dat de staatssecretaris denkt dat hij de Tweede Kamer voor het lapje kan houden, is onderschatting van het parlement, maar dat hij door deze voorstelling van zaken ook consequent de budgethouders en zorgverleners op het verkeerde been zet, is ronduit schandalig. Waarom is hij niet gewoon eerlijk over de chaos die hij heeft laten ontstaan?"

Tweede Kamerlid Mona Keijzer (CDA):

"Al eerder heeft het CDA aangegeven dat de steekproef rammelt. De analyse van Nieuwsuur bevestigt dat en geeft aan dat de staatssecretaris selectief lijkt te citeren uit het onderzoek."

Tweede Kamerlid Fleur Agema (PVV):

"We zijn er blij mee dat deze misleiding nu ook door externe professionals onderuit is gehaald, alvorens deze wortel geschoten heeft. Staatssecretaris Van Rijn is de vertegenwoordiger van 'de betrouwbare overheid' en moet stoppen zich hiertoe te verlagen."

Tweede Kamerlid Pia Dijkstra (D66):

"De conclusies van deze experts bevestigen nog maar weer een keer wat wij steeds hebben gezegd, namelijk dat je op basis van de cijfers in de brief van de staatssecretaris geen oordeel kunt vellen of declaraties op tijd worden uitbetaald. De onzekerheid blijft maar voortbestaan."

"We hebben in de motie niet om de stand van zaken op 15 mei gevraagd, maar die datum genoemd als uiterste waarop de betaling op reguliere basis moet functioneren."

Tweede Kamerlid Linda Voortman (GroenLinks):

"Opnieuw blijkt dat staatssecretaris Van Rijn het blijkbaar belangrijker vindt de problemen te verstoppen in een hiep-hiep-hoeracampagne dan ze op te lossen. Ik wil morgen helder geschetst krijgen hoeveel procent van de declaraties correct zijn betaald. En, misschien nog wel belangrijker, hoeveel declaraties er nog helemaal niet zijn betaald."

Tweede Kamerlid Carla Dik Faber (ChristenUnie)

"Het percentage van 94 of 95 % zegt niet zoveel. Het gaat hier namelijk alleen over de zogenaamde 'betaalbaar gestelde' declaraties. Niemand heeft mij kunnen vertellen - ook de SVB zelf niet - hoeveel declaraties níet betaalbaar gesteld konden worden. Dat is een black box. We weten niet of het honderden of duizenden mensen treft."

Reactie pgb-belangenvereniging Per Saldo:

"Per Saldo staat voor haar budgethouders. Zij hebben het recht dat alle zorgverleners op tijd betaald krijgen. Dat heeft de hoogste prioriteit. De cijfers van de SVB-auditdienst over de uitbetalingen en de interpretaties daarvan vormen op dit moment een onduidelijke cijferbrij en geven onduidelijk weer hoeveel zorgverleners te lang dienen te wachten op uitbetaling van verleende zorg aan budgethouders.

Per Saldo is van mening dat de staatssecretaris, tijdens het debat met de Tweede Kamer a.s. donderdag, hier klip en klaar antwoord op dient te geven."

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl