Uit de vertrouwelijke nota

Passages uit ambtelijke nota over Arkevluchten naar Curaçao en Aruba vanaf Eindhoven Airport.

Voorgestelde strategie

1. Streven naar maatregelen die ervoor zorgen dat vluchten uit landen waarvoor een 100-procentcontroleregime geldt alleen via Schiphol uitgevoerd mogen worden.

2. Arkefly en EAP in de tussentijd ervan overtuigen dat de voorgenomen vluchten voor inwerkingtreden van deze maatregelen niet moeten plaatsvinden omdat de benodigde voorzieningen op EAP niet tijdig aanwezig kunnen zijn en daardoor grote problemen ontstaan voor de openbare orde en onaanvaardbare veiligheidsrisico’s voor de passagiers.

3. Zorg dragen voor een goede nazorg en gezamenlijke communicatiestrategie om negatieve publicitaire gevolgen zoveel mogelijk tegen te gaan.

Over deze strategie is tussen de betrokken departementen ambtelijk overeenstemming.

Uit eerdere berekeningen blijkt dat een adequate 100-procentcontrole op EAP voor de twee voorgenomen wekelijkse vluchten 11 miljoen euro aan investeringen en daarnaast jaarlijks zo’n 18,5 miljoen euro kost. Afgezien van het feit dat dit geld er niet is, zou dit in het licht van de onzekerheid over de vraag hoe lang deze vluchten uitgevoerd zullen worden en de geringe hoeveelheid vluchten geen doelmatig gebruik van belastinggeld zijn.

Het is daarnaast niet haalbaar per 1 november a.s. een adequate controle in te richten zoals op Schiphol, gezien de verplichte aanbestedingstrajecten, vergunningen en wervingstrajecten van extra benodigd personeel. Zowel de structurele inrichting als de aangedragen tijdelijke operationele oplossingen er 1 november (zie eerdere nota’s) brengen financiële consequenties met zich mee. Aan een tijdelijke oplossing zitten politieke, medische en veiligheidsrisico’s: door het niet beschikken over verantwoorde ophoudruimte moeten verdachten in een ruimte worden opgehouden die niet aan de detentievoorwaarden voldoet, wat veiligheidsrisico’s oplevert voor KMar-personeel en verdachten, ofwel de verdachten worden verplaatst naar een nabijgelegen detentiefaciliteit met onverantwoorde medische risico’s (openknappen van bollen, veelal met dodelijk gevolg).

Communicatiestrategie

De routekeuze van Arkefly naar EAP past binnen het luchtvaartbeleid en de algemene routevergunningsmogelijkheden. De luchtvaartmaatschappij is binnen dat kader vrij zijn routes te bepalen, en er worden op dit moment al tickets verkocht. Arkefly zal dus schade leiden door dit overheidsoptreden, zowel financieel als qua imago. Om imagoschade enigszins te voorkomen kunnen EAP en Arkefly en de overheid gezamenlijk stellen dat zij de goede orde en veiligheid op de luchthaven (vereiste Regeling Toezicht Luchtvaartveiligheid) niet kunnen garanderen omdat ze niet beschikken over de benodigde faciliteiten en geen onverantwoorde risico’s willen nemen.

Het is een risico dat de overheid, bijvoorbeeld in de pers, traag optreden of zwevend/tegenstrijdig beleid verwezen zal worden. Om dat zo goed mogelijk te pareren moet een goede, gezamenlijke mediastrategie ontworpen worden.

Voor de gederfde inkomsten van Arkefly en evt EAP kan eventueel een regeling getroffen moeten worden, hoewel de maatschappij wel bekend was met de eisen aan de 100%-controle, en door strategisch overleg voor de publieke aankondiging veel voorkomen had kunnen worden.

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl