Staatssecretaris Teeven sloot als officier van justitie een deal met de crimineel Cees H.

De 'Teevendeal' nader verklaard

Gaat het om 2 of 2,3 miljoen? Met of zonder rente?

Minister Ivo Opstelten heeft het in het debat en brieven over de 'Teevendeal' met Cees H. nooit over 2,3 miljoen gehad, maar altijd over 2 miljoen gulden. Dat is het bedrag dat hij ook motiveerde in de brief aan de Kamer voorafgaande aan het debat van 13 maart 2014.

Hij schrijft daarin:

'In de loop van dat onderzoek is de waarde van de goederen waarop beslag was gelegd, gedaald tot circa 2 miljoen gulden. Uiteindelijk heeft het OM vanwege de bewijslast betreffende de relatie tussen het vermogen en de bewezen verklaarde feiten ervoor gekozen om een schikkingsonderhandeling aan te gaan. Dit heeft geleid tot de schikking ter hoogte van 750.000 gulden.'

Die stelligheid - herhaald in het debat over 2 miljoen - is eenvoudig te verklaren. Die volgt op wat oud-minister van Justitie Benk Korthals in 2002 aan de Kamer schreef: '(…) de hoogte van de bij betrokkene aangetroffen vermogensbestanddelen, die ten tijde van de schikkingsovereenkomst 2 miljoen gulden bedroegen (…).'

2 Miljoen ten tijde van de schikkingsovereenkomst, dus niet ten tijde van de beslaglegging zodat er nog rente bij zou kunnen komen.

Verbijstering in Kamer over 'Teevendeal'

Los van de discussie of het nou om 2 of 5 miljoen gaat, blijkt uit de dossierstukken die Nieuwsuur al bij de eerste uitzending publiceerde en die later (na het onderzoek naar het bonnetje door onderzoeker Henk van Brummen) in Kamerstukken genoemd werden, dat de 2 miljoen niet klopt. Er werd in 1993 beslag gelegd op onder meer twee Luxemburgse rekeningen met geld en aandelen, met een waarde van in totaal 3,5 miljoen op het moment van beslaglegging.

Bekijk hier het proces-verbaal, een verbaal waar ook Henk van Brummen naar verwijst.

Uit het onderzoek van onderzoeker Henk van Brummen (dat niet openbaar is) blijkt, dat het bedrag nooit 2 miljoen kan zijn. Zelfs al zouden de aandelen tot nul zijn gereduceerd zijn, dan zou de 2,9 miljoen uit 1993 inclusief rente zijn toegenomen, en niet afgenomen naar 2 miljoen.

En die toename is ook precies wat er gebeurd is: naar zo’n 5,5 miljoen. Daar moest Cees H. 750.000 gulden van afstaan, zodat er 4,71 miljoen voor hem overbleef. Feit is dat de 2 miljoen van Korthals, die Opstelten als feit presenteerde, niet klopt.

Dat heeft niet alleen consequenties voor het bedrag. Het gegeven is tevens cruciaal voor de legitimiteit van de oorspronkelijke deal van Fred Teeven. Daarvan zei Ivo Opstelten namelijk dat die gebaseerd is op het uitgangspunt van 2 miljoen, waar Teeven goedkeuring van zou hebben door het College van procureurs-generaal.

Maar was die toestemming er ook gekomen als het over te maken bedrag geen 1,25 miljoen maar 4,7 miljoen was geweest, buiten de belastingdienst om?

Moet Nieuwsuur het bonnetje tonen?

Nieuwsuur heeft het bonnetje niet. Wel de gegevens die erop staan. Daarbij baseert Nieuwsuur zich op meerdere en bovendien andere stukken dan ‘het bonnetje’ van de advocaten.

Nieuwsuur heeft die stukken in handen gehad en de gegevens overgeschreven. De bronnen die de stukken hebben laten zien, beroepen zich op journalistieke bronbescherming. Nieuwsuur kan die bronnen niet onthullen en zal dat ook niet doen.

Overigens: de advocaten bevestigen dat het exacte bedrag en de andere gegevens die Nieuwsuur heeft gepubliceerd, overeenkomen met de gegevens op hun ‘bonnetje’: het afschrift van de overboeking.

Minister Opstelten stelt dat het bonnetje niet meer te vinden is. Hij zegt ook dat er niets te vinden is dat er naar verwijst, en dat kennis over het bedrag bij medewerkers ontbreekt.

Opstelten schrijft op 3 juni: 'Uit het onderzoek blijkt voorts dat er geen administratie - extern noch intern - beschikbaar is over de feitelijke financiële afwikkeling van de op 17 augustus 2000 tot stand gekomen schikking. […]'

'Ook was de financiële administratie uit de betreffende periode bij het parket en het gerecht Amsterdam niet te traceren […].'

'Ten slotte zijn ook anderszins geen relevante documenten meer voorhanden en is gebleken dat de betrokkenen onvoldoende herinneringen hebben aan de feitelijke financiële afwikkeling.'

Geen spoor?

Er is dus geen enkel spoor én geen enkele kennis bij mensen, zegt de minister. De vraag is: wat staat er dan wél in het dossier met parketnummer 13/017023/93? of met kenmerk 0000199544?

Wat is weggelaten? Waarom? Hoe kan dat?

Overigens is dit dossier niet zomaar een oud dossier. Het begon met een ontnemingseis van 500 miljoen, de hoogste uit de Nederlandse geschiedenis. Bovendien is het actueel: het dossier speelt nog steeds een rol in een lopende rechtszaak. De ontneming van ‘de Hakkelaar’ speelt in hoger beroep. Stukken uit het dossier van Cees H., waaronder de deal van Teeven, zijn aan dit dossier toegevoegd.

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl