Actievoerders buiten het Bungehuis

Bezetting beëindigd, hoe nu verder met de UVA?

Ooit was het een ideaal: een democratische universiteit waarin studenten en personeel meebeslissen over onderzoek en onderwijs. Maar vandaag zijn tientallen studenten uit het Bungehuis gehaald, een gebouw van de faculteit geesteswetenschappen van de Universiteit van Amsterdam (UvA). Ze vinden de universitaire democratie morsdood en beschuldigen het UvA-bestuur van eenzijdig marktdenken.

Vanavond in Nieuwsuur is Louise Gunning, de hoogste baas van de Uva, te gast.

Bezetting beëindigd, hoe nu verder met de UVA?

Expertise

De studenten eisen meer democratie en transparantie op de universiteit. Ook verzetten ze zich tegen het 'rendementsdenken', waarbij alles draait om studiepunten, diploma's en publicaties.

Gisteravond mislukte een gesprek tussen de universiteit en de studenten in de ambtswoning van burgemeester Van der Laan. "Het College van Bestuur heeft niet één concrete toezegging gedaan", schreven de studenten. "Zo'n gebaar zou, gelet op de ernstige vertrouwensbreuk tussen hen en de academische gemeenschap, op zijn minst verwacht mogen worden."

Ontruiming van het Bungehuis is begonnen

De UVA deed in november vorig jaar een voorstel voor een nieuw profiel voor de faculteit, dat zich concentreert op nog op te richten brede onderwijsscholen, waarvan één voor talen. Het leidt er onder meer toe dat de bacheloropleidingen Zweeds, Noors, Deens, Pools, Tsjechisch, Servisch/Kroatisch en Nieuwgriekse taal en cultuur geheel uit Nederland verdwijnen.

Volgens een door twintig hoogleraren onderschreven opiniestuk dat in Het Parool verscheen is niet te overzien hoeveel expertise over talen en culturen daarmee uit Nederland verdwijnt. Vooral omdat Nederland afhankelijk is van de internationale economie.

"Nederland heeft dit soort kennis op niveau nodig om niet achter te raken in het internationale bedrijfsleven, om goede eerstegraadsleraren op te leiden en om de multiculturele samenleving beter te begrijpen", zo schrijven ze.

Kwantiteit

Ook de studenten zijn tegen het verdwijnen van de kleine studies. Ze willen dat de universiteit de voorgenomen bezuinigingen op de kleine talenstudies schrapt, er meer democratische besluitvorming op de Universiteit komt en dat er meer nadruk wordt gelegd op onderzoekskwaliteit in plaats van onderzoekskwantiteit.

"Als we onszelf serieus willen nemen als kenniseconomie, dringt de tijd - aan de UvA is het tij nog te keren - dat we het belang van taal- en cultuurstudies voor Nederland onderkennen", schrijven de hoogleraren.

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl