Kan de SVB de aanvragen aan?

Zorgen om pgb-chaos bij SVB

Neemt staatssecretaris Martin van Rijn van Volksgezondheid de problemen van mensen met een persoongebonden budget (pgb) wel serieus? Dat vragen Per Saldo, de belangenvereniging van pgb-houders en Ieder(in), de koepelorganisatie van chronisch zieken en mensen met een beperking, zich af.

Tienduizenden zorgverleners hebben deze maand geen salaris gekregen, omdat hun cliënten met een pgb door een achterstand van de Sociale Verzekeringsbank (SVB) hun zorggeld nog niet hebben ontvangen. Sinds 1 januari lopen de pgb-betalingen via de SVB, voorheen kregen cliënten zelf een budget.

Te gast vanavond is Illija Soffer van Ieder(in).

Zorgen om pgb-chaos bij SVB

Declaratie

Gisteravond schreef Van Rijn aan de Tweede Kamer dat alle houders van een pgb hun declaratie over januari naar de SVB kunnen sturen. Ook degenen die nog niets hebben gehoord van de SVB of nog geen definitief akkoord hebben gekregen op ingestuurde aanvragen.

Maar ook vandaag waren er problemen met het indienen van declaraties via internet. De website van de Sociale Verzekeringsbank lag er korte tijd uit en daarna duurde het even voordat het systeem weer werkte.

Bekijk hieronder de uitzending van twee weken geleden:

Haperend systeem

In de brief van gisteren suggereert Van Rijn volgens betrokkenen dat pgb-houders voor een deel zelf verantwoordelijk zijn voor de problemen en dat veel van de onrust onder budgethouders ook komt door onwennigheid met het nieuwe systeem. "Dat is natuurlijk niet waardoor de problemen worden veroorzaakt."

"In zijn brief gaat de staatssecretaris nauwelijks in op wat er allemaal misgaat bij de Sociale Verzekeringsbank. Zoals de enorme achterstand bij het beoordelen van zorgcontracten. Het fout invoeren van gegevens door de SVB. Het zoekraken van zorgcontracten. De gebrekkige antwoorden aan de telefoon, omdat SVB-medewerkers onvoldoende weten van de materie. Het haperen van het informatiesysteem waardoor mensen hun declaraties niet kunnen uploaden. En als er uitbetaald wordt, gaat het regelmatig om verkeerde bedragen", aldus Ieder(in) en Per Saldo.

Snel geld

Staatssecretaris Van Rijn: "Ik begrijp heel goed hoe vervelend het is voor mensen als er onduidelijkheid bestaat. De SVB gaat 'extra hard' aan de slag om de komende dagen alles in orde te maken en neemt alles in behandeling en zorgt ervoor dat het geld er snel komt."

Volgens Per Saldo wordt soms wel drie of vier keer gevraagd dezelfde zorgovereenkomst in te sturen. Of mensen konden hun declaraties niet uploaden in het systeem. Nederland telt zo'n 160.000 pgb-houders, die zijn aangewezen op zorg door een veel groter aantal zorgverleners.

Per Saldo en Ieder(in) vinden de pgb-houders weer zelf een voorschot op hun rekening moeten krijgen om zo zelf de zorgverleners te kunnen uitbetalen. "Net zo lang totdat alle problemen zijn opgelost."

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl