De politie kampt met steeds meer problemen
Aangepast

'Reorganisatie politie kost honderden miljoenen extra'

De reorganisatie van de Nationale Politie gaat veel meer kosten dan minister Ivo Opstelten (Veiligheid en Justitie) heeft begroot. "We hebben inmiddels laten doorrekenen dat er ten minste 201 miljoen euro bij moet", zegt voorzitter Frank Giltay van de Centrale Ondernemingsraad (COR) van de Nationale Politie.

Het ministerie van Veiligheid en Justitie heeft 230 miljoen euro uitgetrokken voor de grootste reorganisatie bij de overheid ooit. Maar volgens Giltay komen die kosten in totaal dus ruim boven de 430 miljoen euro uit.

Opstelten herkent de cijfers niet. 'Het budget voor de reorganisatie is glashelder. Het is vastgesteld en toereikend. Ook de korpschef is met ons van mening dat hiermee de reorganisatie kan worden uitgevoerd', zo laat het ministerie weten.

Harde toezeggingen

Volgens de ondernemingsraad is er veel meer geld nodig voor reiskosten voor agenten die door reorganisatie veel verder van huis moeten werken. "Maar ook aan de verhuiskosten en outplacementkosten", aldus Giltay.

'Reorganisatie politie kost honderden miljoenen extra'

De COR vindt dat minister Opstelten met extra geld over de brug moet komen. "De minister zal bij ons harde toezeggingen moeten doen dat het geld er komt dat nodig is om die collega's goed te kunnen begeleiden in die reorganisatie.", aldus Giltay. "Anders kunnen we nooit met een positief advies komen over dit reorganisatieplan."

De ondernemingsraad heeft samen met adviesbureau AEF gekeken wat nu de daadwerkelijke kosten van de reorganisatie zijn. Volgens Giltay kan de tegenvaller voor Opstelten zelfs nog veel groter worden. "We hebben het defensief berekend en dan komen we op 201 miljoen euro extra. Maar dat bedrag kan oplopen tot zo’n 400 miljoen euro."

Daarmee zouden de totale reorganisatiekosten meer dan 600 miljoen bedragen.

Moordend

Minister Opstelten kreeg een maand geleden al te maken met forse kritiek van onder meer de inspectie van zijn eigen ministerie. De computersystemen zijn niet op orde, er is een hoog ziekteverzuim en de planning van de reorganisatie is veel te ambitieus.

Volgens hoogleraar politiestudies Bob Hoogenboom heeft Opstelten de problemen aan zichzelf te danken. "Er moet een veranderproces in gang worden gezet in een tempo dat moordend is. En wat eigenlijk onmogelijk is. Het is gekoppeld aan bezuinigingsdoelstellingen en daardoorheen heeft de minister allerlei criminaliteitsdoelstellingen geformuleerd, qua woninginbraken en aanpak van criminele samenwerkingsverbanden", zegt Hoogenboom.

Ook de COR heeft zware bedenkingen of de reorganisatie op deze wijze wel van de grond komt. "Je zou bijna kunnen zeggen het is een mission impossible. Om deze reorganisatie in dit tempo zo snel ook nog eens een keer goed te kunnen uitvoeren", aldus Giltay.

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl