Miami

Wordt Miami Amerika's Atlantis?

Miami lijkt een beetje op het orkest dat maar bleef doorspelen op het dek van de zinkende Titanic. De miljoenenstad, met het decadente Miami Beach, ligt aan de Amerikaanse Rivièra en is de bekendste overwinteringsplaats in Florida voor rijk (en ouder) Amerika.

Juist Miami moet zich zorgen maken over de stijgende zeespiegel, want de stad is gebouwd op poreus kalksteen. De hoge dijken zijn bij lange na niet in staat om het stijgende water tegen te houden.

Twee meter hoger

De Nederlandse fotograaf Kadir van Lohuizen reisde de hele wereld over om de gevolgen van klimaatverandering in beeld te brengen. Van alle plekken op aarde zal Miami met de vele peperdure skyscrapers wel eens het allerduurste klimaatslachtoffer kunnen worden.

Wordt Miami Amerika's Atlantis?

Experts verwachten dat het water in Miami aan het eind van deze eeuw twee meter hoger staat dan nu. Omdat de bodem zo poreus is en ophoging van barrières dus weinig zin heeft, lijkt de stad op termijn reddeloos verloren.

En dat terwijl Miami, van alle plaatsen in de VS, het belangrijkste symbool is van de overwinning van de mens op de natuur. Tot ver in de 19e eeuw was het gebied waar Miami nu ligt moeras, vooral bewoond door muggen en krokodillen.

If you’re not a fish, you’ll need a boat. Everybody that lives down here, has to move.

Pete Harlem, geoloog van de Florida University

Ontwikkelaars die tegen het einde van de 19e eeuw de groei ter hand namen, legden het moeras droog, groeven kanalen en bouwden een stad die zijn weerga niet kent. Het werd een soort fantasieland, met altijd zonnige stranden, airconditionede hoogbouw, drugs en geld, waar de consumptiemaatschappij geen grenzen kent.

Grootste vervuiler

Ook al biedt Miami nog steeds deze aanblik, de verwachting is dat Miami binnen enkele tientallen jaren ten prooi valt aan het stijgende water.

Uniek aan Miami is ook dat het een Amerikaanse stad is met dit probleem. De VS is samen met China de grootste vervuiler op aarde. Tot nu toe heeft het land beloofd werk te maken van het beperken van de CO2-uitstoot, maar de resultaten blijven achter bij de beloften.

De vraag is of de VS echt stappen gaat zetten nu één van de eigen miljoenensteden wordt bedreigd door het wassende water.

Mensen in Miami zijn veel te druk met zich goed voelen om bezorgd te zijn over de zeespiegelstijging.

Kadir van Lohuizen, fotograaf

Klimaattop

Maandag begint de jaarlijkse klimaattop van de Verenigde Naties, dit jaar in Peru. Hier worden geen grote doorbraken verwacht. Aangenomen wordt dat de echt grote klimaatbesluiten mogelijk over een jaar in Parijs worden genomen.

  • Kadir van Lohuizen/NOOR
    Straatbeeld in Miami
  • Kadir van Lohuizen/NOOR
    Wateroverlast in Miami

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl