Formatieblog
NOS NieuwsAangepast

Onderhandelingen nieuw kabinet maandag verder • Meeste discussie over financiën

 • Deze week zou de finale formatieweek zijn
 • Maar de informateurs zeggen dat er volgende week toch nog onderhandeld wordt
 • Ook zaterdag hebben ze met elkaar gepraat
 • PVV-leider heeft een premierskandidaat op het oog
 • Het is nog geheim wie het is

Regeerakkoord zonder 'vaagheid en oneliners'

De informateurs hebben gisteren al gezegd dat het regeerakkoord ongeveer 36 pagina's dik wordt. De vorige informateur, Kim Putters, heeft geadviseerd om een akkoord op hoofdlijnen te maken dat verder uitgewerkt kan worden door de bewindslieden. Van Zwol ziet echter voordelen in een uitgebreider stuk met gemaakte afspraken. Er staan concrete maatregelen in, zonder "vaagheid en oneliners." "Je zoekt een midden. Het moet ook niet zoveel algemeenheden bevatten dat het nietszeggend is."

'Meeste tijd zit in discussie over financiën'

Informateur Van Zwol zegt dat het geld het lastigste punt is bij de onderhandelingen. Ze spreken van "de financiële plaat" en doelen daarmee op het huishoudboekje van de overheid. Vooral de VVD en NSC willen het begrotingstekort en daarmee de staatsschuld niet te hoog laten oplopen, PVV en BBB hebben daar minder problemen mee.

Het vorige kabinet heeft veel geld uitgegeven om meningsverschillen tussen VVD, D66, CDA en ChristenUnie in het kabinet-Rutte IV op te lossen. De huidige onderhandelende partijen willen zo niet werken, aldus Van Zwol. "In het verleden zijn politieke verschillen dichtgesmeerd met extra uitgaven, maar nu willen ze zorgen voor ordentelijke overheidsfinanciën en dat is moeilijker."

Informateurs tevreden over voortgang, reppen niet over mogelijke irritatie

De informateurs zeggen dat er geen conclusies getrokken moeten worden uit het feit dat drie van de vier onderhandelaars zonder commentaar zijn vertrokken na een dag onderhandelen. Het vroege vertrek zou te maken hebben met praktische redenen. Wilders zou graag zelf voor zijn eten willen zorgen. "En als je rond 18.00 uur eigenlijk wel klaar ben en het is zaterdagavond, dan is het zo gek nog niet dat je naar huis wilt."

Informateur Van Zwol is tevreden over hoe de onderhandelingen gaan en Dijkgraaf zegt "iets optimistischer" te zijn. "Maar je weet nooit wat er opduikt. We gaan per dag vooruit."

Ook Yesilgöz (VVD) en Omtzigt (NSC) zonder commentaar weg

De leiders van VVD en NSC willen na afloop de pers niet te woord staan en lopen meteen weg. NSC-leider Omtzigt werd vergezeld door zes Kamerleden.

Van der Plas (BBB) zegt niets over premierskandidaat

Ook Van der Plas was kort in haar commentaar op de gesprekken. "Het ging goed", aldus de BBB-leider. Ze zegt dat er niet over de premierskandidaat is gesproken en op de vraag of ze de naam weet zei ze: "Ik ga er niets over zeggen."

Gesprekken formatie klaar, Wilders weg zonder commentaar

Rond 17.30 uur zijn de onderhandelaars gestopt met hun formatiegesprekken. Dat was eerder dan verwacht, omdat er ook rekening werd gehouden met een diner rond 18.00 uur. PVV-leider Wilders ging weg zonder de pers te woord te staan, wat hij overigens wel vaker doet. Op de vraag of er iets aan de hand is bij de formatie, reageerde Wilders kort: "Maandag verder!".

Wilders heeft zijn premierskandidaat benaderd, naam nog niet gedeeld

De onderhandelaars zijn begonnen aan hun vijfde lange dag van inhoudelijke onderhandelingen. De partijleiders van VVD, NSC en BBB hebben de afgelopen dagen gezegd dat er nog niet gesproken is over de mogelijke premierskandidaat van het zogenoemde program-kabinet. De PVV moet die voordragen.

PVV-leider Wilders zei bij binnenkomst wel dat hij een naam in zijn hoofd heeft en dat hij die persoon ook gesproken heeft. "Het zou niet echt van professionaliteit getuigen als ik nog geen naam in mijn hoofd heb", aldus Wilders. "Het zou ook raar zijn als ik die persoon nog niet benaderd heb." Verder wilde hij niets zeggen, ook niet of hij de naam vandaag met zijn medeonderhandelaars bespreekt.

Van der Plas (BBB): asiel en migratie op agenda vandaag

BBB-leider Van der Plas verwacht dat er vandaag weer "stappen worden gezet". "Ik denk dat we er uit komen", zei ze bij binnenkomst. Gisteren is woningbouw uitvoerig besproken, zei NSC-leider Omtzigt gisteravond al. Vandaag staat asiel en migratie op de agenda. "Daar gaan we verder over praten." Vandaag komt er geen duidelijkheid, verwacht Van der Plas.

Informateurs: tot 15 mei nodig

De informateurs zeggen dat de tijd tot de deadline volgende week woensdag nodig is voor het rondkrijgen van een hoofdlijnenakkoord tussen de vier partijen.

De komende dagen zullen niet alleen gebruikt worden voor onderhandelingen, maar de partijen moeten ook nog intern overleggen over de afspraken die gemaakt worden aan de onderhandelingstafel. "Er is ook tijd nodig voor intern beraad. We zullen volgende week nog nodig hebben", aldus informateur Van Zwol. Hij wil nog steeds geen inschatting maken of het lukt of niet. "Er is pas een akkoord als er een akkoord is."

Het conceptakkoord zal ongeveer 36 pagina's bevatten, drie per thema. Er zijn twaalf thema's: van migratie tot gezondheidszorg.

Omtzigt: 'We komen iedere keer iets dichterbij'

NSC-leider Omtzigt oogt na een dag inhoudelijke gesprekken minder pessimistisch dan woensdagavond. Hij zegt dat de vier partijen de "twistpunten" een voor een zorgvuldig bespreken. "We komen iedere keer iets dichterbij." Hij benadrukt dat het met vier verschillende partijen moeilijker is om het eens te worden. Hij zegt ook dat het vertrouwen "iets" aan het groeien is. Zaterdag wordt er verder gepraat. "Dus morgenavond staan we hier weer, songfestival of niet."

Onderhandelaars klaar voor vandaag: 'morgen verder'

Iets na 21.00 uur is het overleg tussen de vier onderhandelaars afgelopen. Het is de vierde dag dat er inhoudelijke gesprekken zijn in de door de informateurs bestempelde finale formatieweek.

VVD-leider Yesilgöz en PVV-leider Wilders vertrokken na het overleg zonder de pers te woord te staan. BBB-leider Van der Plas had een korte verklaring, die vergelijkbaar is met haar uitspraken van de afgelopen dagen. Ze gelooft dat de partijen eruit kunnen komen, maar wil niets over de inhoud zeggen.

Pers krijgt pizza van de informateurs

Een verrassing voor de wachtende pers: er is pizza besteld en de informateurs komen een aantal dozen naar de pers brengen. "Dit is geen omkoping", zei informateur Van Zwol er grappend bij. Zelf hebben ze ook pizza gegeten. Het is onduidelijk hoelang de formerende partijen nog doorgaan met onderhandelen vanavond.

Pizza van de informateurs voor de wachtende pers

Omtzigt spreekt over 'onzekerheidsmarges' bij de formatie

"De onzekerheidsmarges zijn best wel groot bij de formatie van dit kabinet", zegt NSC-leider Omtzigt, voorafgaand aan een nieuwe ronde van overleg. Dat komt volgens hem doordat "je hier best wel verschillende partijen aan tafel hebt."

"Je hoeft maar naar een willekeurig landbouwdebat, asieldebat of buitenlanddebat te kijken en u ziet dat de vier partijen van elkaar verschillen, en niet op heel kleine punten." Dat betekent volgens Omtzigt dat er duidelijke afspraken gemaakt moeten worden voor de partijen door kunnen met elkaar. Woensdag sprak Omtzigt ook over "forse verschillen" over meerdere onderwerpen, al wilde hij toen niet zeggen om welke onderwerpen het ging.

"We zijn er nog niet, maar we zitten zeer constructief aan tafel en maken vorderingen."

Caroline van der Plas (BBB) en Pieter Omtzigt (NSC) arriveren voor de 'finaledag'

Van der Plas: 'premier nog niet besproken'

"Er is nog niks besproken", zegt BBB-leider Van der Plas op de vraag wie er als premier wordt overwogen. "De PVV is de grootste partij, dus we gaan ervan uit dat de grootste partij met een voorstel komt." Dat is nog niet gedaan, zegt Van der Plas.

Van der Plas verwacht dat de onderhandelingen ook komend weekend doorgaan. "De vorige formatie duurde driehonderd dagen", zegt Van der Plas. "We zijn lang bezig, zeker, maar we zitten nog lang niet aan de driehonderd dagen."

Yesilgöz: 'Misschien nog een paar dagen nodig'

VVD-leider Yesilgöz spreekt de hoop uit dat alle partijen er snel uit zijn, maar denkt ook dat de partijen misschien nog een paar dagen nodig hebben. Ze wil niet ingaan op wat er inhoudelijk besproken wordt. Volgens haar zou dat het proces vertragen.

Wilders: 'niet lekken is een goed teken'

PVV-leider Wilders zegt niet te weten of de partijen er vandaag uit zullen komen. "Wie weet lukt het vandaag of morgen of overmorgen. Het moet snel, want de deadline komt eraan."

Er wordt weinig gelekt over de formatie en dat ziet Wilders als een goed teken. "Normaal lekt alles uit. Dit lekt niet uit, dus dat is een goed teken."

Onderhandelingen gaan verder

Na een rustdag gaan de PVV, VVD, NSC en BBB vandaag weer met elkaar om tafel. Het is de laatste dag van wat eerder door informateurs Van Zwol en Dijkgraaf als 'finaleweek' is bestempeld. Al eerder deze week zeiden PVV-leider Wilders en BBB-leider Van der Plas dat de onderhandelingen mogelijk ook in het weekend verder zullen gaan.

Woensdag 15 mei is de deadline voor deze formatieronde.

Premiersvraag nog steeds niet op tafel

Op de derde inhoudelijke formatiedag heeft PVV-leider Wilders nog steeds niets gezegd over wie hij als mogelijke premier op het oog heeft. De informateurs zeggen ook nieuwsgierig te zijn. Ze vinden wel dat dit onderwerp voor woensdag aan de orde moet zijn gekomen, maar het hoeft niet in het eindverslag te worden opgenomen. Het kan ook zijn dat Wilders hier tijdens het debat over deze formatie meer informatie over geeft. "Maar wij willen er wel voor woensdag over praten", aldus Dijkgraaf.

Informateurs: meer tijd nodig, bestaande meningsverschillen bestaan nog

De formatie van een nieuw kabinet gaat vrijdag en mogelijk ook in het weekend verder. Er is meer tijd nodig, omdat PVV, VVD, NSC en BBB op een aantal onderwerpen nog stevig van mening verschillen. Informateur Dijkgraaf spreekt over "lastige hobbels", maar er zijn geen nieuwe problemen bijgekomen. "De vier partijen hebben een aantal verschillende opvattingen en een aantal verschillen bestaan nog steeds."

Dijkgraaf zegt dat de kans nog steeds bestaat dat de formatie mislukt, maar er zijn nog een aantal dagen om het eens te worden. Woensdag 15 mei is de deadline en daar houden ze aan vast. "15 mei is 15 mei," aldus Dijkgraaf .

NSC-leider Omtzigt: We zijn er nog niet, forse verschillen op meerdere onderwerpen

NSC-leider Omtzigt zegt dat er "forse verschillen zijn" over meerdere onderwerpen, maar hij wil niet zeggen welke. Hij zegt moe te zijn na drie dagen intensief onderhandelen en uit te kijken naar een rustdag. Donderdag is het Hemelvaart en komen de partijen niet bij elkaar. Omtzigt zegt dat het "leuker" was geweest als ze eruit waren gekomen vandaag, maar denkt wel dat dit nog kan. "Iets is pas gelukt, als het gelukt is".

Omtzigt vandaag na afloop van de formatiegesprekken

PVV, BBB: nog paar dagen nodig, onderhandelingen mogelijk ook in weekend

PVV-leider Wilders en BBB-leider Van der Plas komen samen naar buiten en hebben dezelfde boodschap: er is nog meer tijd nodig. Wilders zegt dat de onderhandelaars "tot het uiterste" gaan om eruit te komen. Hij kan geen garantie geven dat het lukt. Van der Plas zegt op de vraag of de missie slaagt: "We gaan het zien". Mogelijk wordt ook in het weekend verder gesproken.

'Twijfel over ongewis avontuur'

"Het is heel erg spannend, soms hoor je positieve geluiden, soms ronduit negatieve geluiden", zegt politiek verslaggever Xander van der Wulp over de stand van zaken in de formatie. "Maar het komt er nu wel op aan: gaan ze samen dit ongewisse avontuur aan of niet? Partijen twijfelen zelf of ze de sprong moeten wagen", aldus Van der Wulp.

"En in de formatiekamer loeren ze naar elkaar, omdat ze niet weten hoe de ander er precies in zit. Van onderling vertrouwen is amper sprake. Bij de vier hoofdrolspelers is echt wel onzekerheid. De deadline van de informateurs komt er aan. Ze hebben het zelf de week van de waarheid genoemd. Na Hemelvaart zullen ze weer verder praten."

Wachten, wachten en nog eens wachten

Voorlopig is dit het enige uitzicht bij de deur naar de formatiekamer. Net als gisteren is het uren wachten om een glimp op te vangen van de onderhandelaars. En áls zij dan al naar buiten komen, is het nog maar de vraag of ze iets willen zeggen.

Het is wachten, wachten en nog eens wachten.

Iedereen is weer binnen voor een nieuwe ronde gesprekken

 • ANP
  Wilders voor aanvang van een nieuwe dag onderhandelen
 • ANP
  Yesilgöz (VVD) komt binnen voor een nieuwe formatiedag
 • ANP
  Van der Plas (BBB) is goed gemutst vandaag en hoopt op een akkoord
 • ANP
  Omtzigt (NSC) staat de pers te woord voorafgaand aan een nieuwe dag formatiegesprekken

Dassen (Volt) steekt de draak met Markuszower (PVV)

Fractievoorzitter Dassen van Volt kwam vanochtend met "belangrijke papieren" het gebouw binnen. Hij verscheen op precies dezelfde manier voor de camera's als PVV-onderhandelaar Markuszower maandag, die toen met het conceptregeerakkoord onder zijn arm zijn weg zocht naar de formatiekamer.

Het gaat om een kleine stunt in aanloop naar de Europese verkiezingen van komende maand, op zijn naar eigen zeggen "heel belangrijke papieren" staat "6 juni stem Volt".

Dassen (Volt) komt met "belangrijke papieren" onder zijn arm binnen

Van der Plas hoopt op akkoord vandaag

Bij de inloop wilde VVD-leider Yesilgöz niks kwijt. Met een brede glimlach en in hoog tempo liep ze door. "Tot straks!" BBB-leider Van der Plas maakte wel tijd voor de pers en was bijzonder positief gestemd. Maar of het vandaag ook D-day is?

Van der Plas: "D-day? We, de BBB, zijn positief. Ik hoop dat we vandaag tot een akkoord komen. Daar zit ik voor." Inhoudelijk wilde de BBB-leider niets zeggen.

NSC-voorman Omtzigt kwam als laatste binnen en hield het daarvoor kort: "We zijn hard aan het werk en we kijken waar we komen. Dankjewel."

Wilders: 'We zitten in de eindfase'

In een potdichte ruimte gaan de onderhandelaars van PVV, VVD, NSC en BBB vandaag weer om de tafel. Wordt het net zo'n lange dag als de afgelopen twee dagen? Die kans zit er dik in. Informateurs Elbert Dijkgraaf en Richard van Zwol stellen dat er nog een hoop werk aan de winkel is.

In de laatste week voor de deadline van deze formatieronde, woensdag 15 mei, is volgens PVV-leider Wilders elke dag weer "een finaledag". Bij binnenkomst zei Wilders dat iedereen "zijn best doet het te laten lukken".

"We zitten in ieder geval in de eindfase. Iedere dag wordt het spannender en komen we dichter bij die eindstreep", aldus Wilders. "Ik hoop dat het deze week klaar is. Hoe eerder, hoe beter. We doen het met z'n vieren en iedereen voelt ook die druk. Die moet je voelen om tot compromissen en resultaten te komen."

Informateurs: de tijd dringt, het is heel ingewikkeld

Morgen wordt er nog geen doorbraak verwacht in de onderhandelingen over een kabinet van PVV, VVD, NSC en BBB. Dat is de belangrijkste boodschap van de twee informateurs na afloop van een lange dag onderhandelen. "Op elk van de twaalf onderwerpen is geen definitieve klap gegeven", aldus informateur Van Zwol. En hier is volgens hem nog tijd voor nodig.

De informateurs kunnen niet zeggen hoeveel dagen er nog onderhandeld moet worden, en of dat bijvoorbeeld ook in het weekend zal gebeuren. De deadline is over acht dagen, op woensdag 15 mei. "Die dag om 23.55 uur moeten we een punt zetten."

De informateurs willen opnieuw geen enkele voorspelling doen over de uitkomst van de onderhandelingen, die eigenlijk gisteren pas goed begonnen zijn. Er is vandaag hard gewerkt en er zijn pittige discussies. "Het is heel ingewikkeld", vindt Dijkgraaf. Van Zwol voegde daaraan toe dat de tijd dringt. "De deadline nadert, het wordt spannend."

Tweede formatiedag voorbij, wachten op informateurs

Net als gisteren is er vandaag ook ruim tien uur onderhandeld en na afloop wilden de onderhandelaars weinig zeggen over het proces. De informateurs Van Zwol en Dijkgraaf gaan zo nog een korte verklaring geven, zoals iedere keer na een formatiedag.

Een paar kleine wetenswaardigheden uit de formatiekamer

Er is heel weinig bekend over hoe het er in de formatiekamer aan toegaat. Maar via Haagse bronnen komen enkele details naar buiten.

PVV-leider Wilders zit de onderhandelingen voor. Er komen steeds Kamerleden van de vier partijen bij het overleg zitten als het over hun specialisme gaat. Afgesproken is dat alleen de fractievoorzitters het woord voeren. Wilders probeert die regel zo strak mogelijk te handhaven.

De twee informateurs Dijkgraaf en Van Zwol hebben zichzelf dus buiten de vergadertafel geplaatst en zijn er alleen voor feitelijke vragen. "Ze fungeren als een soort hulplijn voor de onderhandelaars", aldus een bron.

Verder kunnen er geen ramen open. Alles zit potdicht.

Wachten op de onderhandelaars

De onderhandelaars zijn vanmorgen rond 10.00 uur naar buiten gegaan en sindsdien is het stil. Af en toe lopen beveiligers naar binnen en naar buiten, maar de partijleiders van PVV, VVD, NSC en BBB hebben zich nog niet laten zien.

Wachten op de onderhandelaars in Tweede Kamer

Nieuwe dag van onderhandelingen begonnen

De tweede dag van de zogenoemde 'finaleweek' is begonnen. De partijleiders van de vier formerende partijen PVV, VVD, NSC en BBB onderhandelen weer verder om een akkoord te bereiken over een nieuw kabinet. "De wil is er om eruit te komen", zei PVV-leider Wilders gisteren.

De eerste dag na het meireces ging niet onopgemerkt voorbij, doordat PVV-onderhandelaar Gidi Markuszower gefotografeerd werd met de eerste pagina van het concept-regeerakkoord. Of het nu per ongeluk was, zoals Wilders later beweerde, of niet, de toon was gezet voor de laatste week van gesprekken. De deadline van woensdag 15 mei nadert, dan moeten de informateurs hun verslag inleveren.

Onderhandelaars zien vorderingen, maar durven geen voorspelling te doen

De twee informateurs zien dat de onderhandelaars vorderingen hebben gemaakt in het formatieproces. Maar dat wil nog niet zeggen dat de poging om een kabinet te vormen ook slaagt.

Er is vandaag over tal van onderwerpen gesproken, zoals asiel, wonen, landbouw en de financiën. "Er zit schot in de zaak," zegt informateur Dijkgraaf desgevraagd, "maar zonder garanties". Er zijn nog genoeg blokkades, onder meer over bovengenoemde thema's. "De top is in zicht, maar de vraag is of we het halen."

Het is niet uitgesloten dat volgende week maandag en dinsdag ook onderhandeld zal worden. De deadline is woensdag 15 mei.

BBB-leider Van der Plas: we zijn op goede weg

BBB-leider Van der Plas wil niet veel vertellen over het verloop van de dag. Ze snapt dat er kritiek is over de lange duur van de formatie. "We zijn op de goede weg en het resultaat telt. Ik ben positief."

PVV spreekt over 'goede dag in goede sfeer, maar we zijn er nog niet'

PVV-leider Wilders wil, in vergelijking met Yesilgöz, iets meer kwijt over de eerste dag van de 'Week van de Waarheid' zoals hij dat zelf noemt. De dag is beter gegaan dat hij had gedacht. "Een goede dag, in goede sfeer." Hij zegt dat er op onderdelen "meters zijn gemaakt". "Maar we zijn er nog niet".

Wilders spreekt de pers na de onderhandelingen

PVV-leider Wilders biedt excuus aan voor tonen A4'tje concept-regeerakkoord

PVV-leider Wilders zegt dat hij het "verschrikkelijk" en "heel onhandig" vindt dat zijn partijgenoot Markuszower onder zijn arm een A4'tje heeft getoond met de eerste bladzijde van een versie van het conceptregeerakkoord. Wilders zegt dat het echt een foutje was en geen opzet.

Hij heeft wel excuses gemaakt tegenover zijn medeonderhandelaars. "Gelukkig hebben we er om gelachen", aldus Wilders.

VVD-leider Yesilgöz zwijgt, na tien uur onderhandelen

De eerste formatiedag in de belangrijke week van de formatie zit erop. De onderhandelaars van PVV, VVD, NSC en BBB hebben met de twee informateurs zo'n tien uur doorgebracht, af en toe onderbroken door een korte pauze en avondeten. VVD-leider Yesilgöz kwam als eerste naar buiten en zei alleen "niets te willen zeggen".

Formateurs schuiven met hun tafelindeling, zoek de verschillen

Een opvallende verandering in de werkkamer van de onderhandelaars vandaag. Informateurs Dijkgraaf en Van Zwol zitten niet meer bij de vier partijleiders aan een cirkelvormige tafel, maar aan een tafeltje in de hoek.

De informateurs hebben de opstelling zelf bedacht, laat een woordvoerder desgevraagd weten. Ze vinden dat de partijen het nu samen moeten doen. Het is een experiment.

Zoek de verschillen:

De 'oude' opstelling van de onderhandelingstafel (21 maart 2024)
De nieuwe indeling van de onderhandelingstafel

Kijken: hoe PVV-Kamerlid Markuszower met zijn notitie omging

Bekijk hier het moment dat Markuszower (PVV) kort de notities toont

Even pauze, paar onderhandelaars blijven binnen en rest loopt heen en weer

Het gesprek is even geschorst, waarschijnlijk voor een lunchpauze. Niet iedereen komt naar buiten, wel NSC-partijleider Omtzigt. Over de getoonde bladzijde van het conceptregeerakkoord zegt hij dat hij het document "herkent. "Maar bij ons staat er alleen geen PVV op."

Concept-regeerakkoord gefotografeerd, met 'strengste asielpakket ooit'

Het strengste toelatingsregime voor asiel en het omvangrijkste pakket voor grip op migratie ooit. Dat is een van de "bouwstenen voor doorbraken" die PVV, VVD, NSC en BBB willen bereiken, zo valt te lezen op een document onder de arm van PVV-onderhandelaar Gidi Markuszower, die daarmee is gefotografeerd door politiek fotograaf Dirk Hol.

Lees hier meer:

Informateurs zijn er klaar voor

Informateurs Van Zwol en Dijkgraaf voor het begin van de gesprekken:

Richard van Zwol en Elbert Dijkgraaf

NSC-leider Omtzigt: "uiterste best doen"

De laatste onderhandelaar die naar binnen ging is NSC-leider Omtzigt. Hij wil, net als de andere partijleiders, niets inhoudelijks zeggen over de CPB-doorrekeningen die de gesprekspartners vrijdag hebben gekregen. Het Centraal Planbureau heeft gekeken wat de plannen die op tafel liggen kosten en die gegevens zullen deze week een belangrijke leidraad zijn bij het nemen van lastige beslissingen.

Omtzigt zegt zijn "uiterste best" te doen om eruit te komen. Voor zijn partij zijn bestaanszekerheid en een beter bestuur de belangrijke thema's.

VVD-leider Yesilgöz loopt door

Hoe de VVD-leider aankijkt tegen deze nieuwe week van onderhandelen is onbekend, omdat ze onmiddellijk naar de kamer van de onderhandelaars liep en niet stopte om de pers te woord te staan.

PVV-leider Wilders: de wil is er om eruit te komen

PVV-leider Wilders spreekt over de "week van de waarheid" en zegt zijn best te gaan doen om een akkoord te bereiken over een nieuw kabinet met PVV, VVD, NSC en BBB. Hij zegt dat het "niet makkelijk" is geweest en hoopt dat er nu onder tijdsdruk wel afspraken gemaakt kunnen worden. "Ik hoop dat iedereen eruit wil komen. De wil is er." Wilders maakt ook duidelijk dat voor de PVV asiel het belangrijkste onderwerp is.

Van der Plas (BBB): 'Iedereen is erop gebrand om eruit te komen'

De kleinste onderhandelende partij BBB denkt dat het de vier partijen lukt om deze week een akkoord te bereiken. De afgelopen week is er achter de schermen nog hard gewerkt, niet alleen per telefoon en per e-mail, maar ook fysiek. "Er is ook bilateraal gesproken", aldus Van der Plas, die niet de indruk wil wekken dat de onderhandelaars vakantie hebben gehad. Ze wil niet zeggen wie contact hebben gehad.

Ze rekent op overeenstemming. "Ik ga ervan uit. Nog steeds is iedereen erop gebrand om eruit te komen. Laten we ervoor gaan." Voor BBB blijft landbouw het belangrijkste thema, herhaalt ze.

In 'finale week' moet bereidheid tot compromissen duidelijk worden

Na een kort meireces beginnen de formatieonderhandelingen weer en deze week moet vooral duidelijk worden of de partijen in staat zijn om een deel van hun eisen weg te geven. Na bijna zeven weken onderhandelen is er op de belangrijkste onderwerpen nog geen enkele overeenstemming. De tijd tikt, want 15 mei, volgende week woensdag, moet het eindverslag van de informateurs klaar zijn.

Wie wordt de nieuwe premier van Nederland?

Nieuwsuur onderzocht of er al meer duidelijkheid is over de mogelijke premierskandidaat van het nieuwe kabinet. Er is nog niet over gesproken, blijkt uit hun rondgang. De bal ligt bij Geert Wilders om iemand naar voren te schuiven, maar voorlopig houdt hij de kaarten tegen de borst.

Verder een overzicht van welke namen er rondgaan voor een plek in het nog te vormen kabinet.

Welkom in dit liveblog over de kabinetsformatie

In dit blog houden we je op de hoogte van de ontwikkelingen rond de vorming van een nieuw kabinet.

Lees hier de berichten in het blog van vorige week terug.