Het eerste gezamenlijke overleg over een kabinet van PVV, VVD, NSC en BBB op 21 maart 2024
NOS Nieuws

Start finale formatieweek, wat zijn de vier partijen bereid weg te geven?

Na tien dagen meireces komen de partijleiders van PVV, VVD, NSC en BBB vanochtend voor het eerst weer fysiek bij elkaar in de werkkamer van de twee informateurs in de Tweede Kamer. Het is de "finaleweek", de "cruciale week", zo hebben de informateurs Dijkgraaf en Van Zwol al aangekondigd. Er wordt met spanning naar uitgekeken.

Gaat het de vier partijen lukken om voor de beloofde woensdag 15 mei een akkoord op hoofdlijnen te maken voor een nieuw kabinet? Lukt het ze om afspraken te maken over het oplossen van een aantal grote maatschappelijke problemen op het gebied van asiel en migratie, buitenlandse politiek, landbouw, woningbouw en beter bestuur? Zonder daarbij de grenzen van de rechtsstaat te overtreden en zonder te veel geld uit te geven?

Knopen doorhakken

In het meireces is er wel telefonisch contact geweest en zijn er mails heen en weer gegaan. Maar er ligt na zo'n zeven weken onderhandelen nog geen enkel deelakkoord op deze onderwerpen.

De knopen worden pas aan het eind doorgehakt, hebben de twee informateurs steeds gezegd. "Er is pas een akkoord, als er een akkoord is." En dat eind is dus nu in zicht. Kunnen de vier partijen compromissen sluiten?

Vrijdag hebben ze belangrijke informatie gekregen van het Centraal Planbureau (CPB). Dat heeft uitgerekend wat de plannen kosten die op tafel liggen. Voor de partijen is nu duidelijker of hun wensen wel realistisch zijn.

De onderhandelaars zijn voorzichtig optimistisch. Het idee bestaat dat het onderlinge vertrouwen is gegroeid. "Zonder nou te zeggen dat het allemaal 100 procent is", zei informateur Dijkgraaf voorafgaand aan het reces. "Maar je merkt wel dat ze beter snappen van elkaar hoe ze in het hele verhaal zitten."

In principe staan vandaag, dinsdag en woensdag in de agenda voor de onderhandelingen. Donderdag is het Hemelvaart en gebeurt er niets. Er wordt al rekening gehouden met een overleg op vrijdag of misschien wel in het weekend. Een beetje rek is er nog, maar niet veel voordat het verslag van de informateurs Dijkgraaf en Van Zwol op woensdag 15 mei klaar moet zijn.

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl