NOS Nieuws Binnenland

Familie Nicky Verstappen: verklaring B. volstrekt ongeloofwaardig

Liveblog gesloten
 • Familie Nicky Verstappen: leugenachtige verklaring

  De familie van Nicky Verstappen gelooft niets van de videoverklaring van Jos B, die vandaag werd getoond in de rechtszaal. Peter R. de Vries, de vertrouwenspersoon van de familie, zegt dat hij en de familie Verstappen concluderen "dat het hier om een leugenachtige, verzonnen verklaring gaat om zijn hachje te redden". Volgens De Vries roept de verklaring meer vragen op dan die beantwoordt.

 • Morgen verder

  Voor vandaag is de zitting afgelopen. Morgen om 09.30 uur gaat de behandeling verder.

 • Deskundigen spreken elkaar tegen over misbruik

  Het is niet met zekerheid vast te stellen of Nicky seksueel misbruikt is. Het valt niet uit te sluiten maar het is ook niet onomstotelijk te bewijzen. Verschillende deskundigen hebben hiernaar gekeken en spreken elkaar tegen. Nicky heeft wel kleine verwondingen rond de anus, iets wat mogelijk door penetratie is ontstaan vóór zijn overlijden. Ook was zijn anus verwijd, maar daar zijn deskundigen het ook niet over eens of dat voor of na de dood van Nicky is gebeurd en of dat een natuurlijk verschijnsel is.

  Gevraagd naar deze bevindingen, geeft Jos B. aan dat hij zich onthoudt van commentaar. "Ik heb Nicky niet misbruikt", voegt hij daaraan toe.

 • Lichaam mogelijk verplaatst

  Het is niet zeker of de plaats waar Nicky gevonden is, de plaats delict, ook de plek van overlijden is. Het kan zijn dat hij ergens anders is overleden en een paar uur later daar neer is gelegd.

  In 1998 werd uit de houding van Nicky afgeleid dat dat mogelijk is gebeurd. Er is toen nog gezocht naar een sleepspoor, maar daar zijn geen aanwijzingen voor gevonden.

 • Hervatting

  De zitting is weer hervat.

 • Schorsing

  De zitting is tot 15.10 uur geschorst

 • Tijdstip van overlijden niet precies vast te stellen

  Het tijdstip van overlijden kan niet met zekerheid vastgesteld worden. Verschillende deskundigen hebben gekeken naar de aanwezigheid van insecten op het lichaam. Ze zijn het niet helemaal eens met elkaar.

  Op basis van die onderzoeken zegt de ene deskundige dat Nicky op zijn vroegst in de nacht van 10 op 11 augustus is overleden of in de ochtend van 11 augustus, de dag dat Nicky werd gevonden. Een andere deskundige stelt dat Nicky waarschijnlijk op 11 augustus is overleden. Nicky verdween in de nacht van 9 op 10 augustus en heeft mogelijk dus nog een tijdje geleefd.

 • Doodsoorzaak blijft onduidelijk, mogelijk verstikking

  Bij de lijkschouwing is vastgesteld dat de rode pyjamabroek en de blauwe onderbroek binnenstebuiten om Nicky's lichaam zaten en zijn onderbroek achterstevoren. Een doodsoorzaak kon niet worden vastgesteld, wel dat er sprake was van een niet-natuurlijke dood. Mogelijk was verstikking de oorzaak omdat er drukplekken op Nicky's hals zaten.

  Nader onderzoek leverde ook geen doodsoorzaak op. Een reeks mogelijke doodsoorzaken kon worden weggestreept. Als mogelijke doodsoorzaak blijven belemmering van de ademhaling en geweld tegen de hals over. Een natuurlijk overlijden is zeer onwaarschijnlijk gezien de omstandigheden waaronder het lichaam is gevonden. Op de vraag van de rechter zegt B. dat hij niet weet hoe Nicky is overleden en dat hij er niets mee te maken heeft.

  NOS-redacteur Thomas Kusters vertelt in de podcast De Dag over de verklaring die B. vandaag in de rechtszaal liet afspelen.

 • De rechtbank spreekt over getuigen die B. op de heide hebben gezien

  B. heeft verklaard dat hij het lichaam in de gaten kreeg toen hij bij een fietstocht op de hei moest plassen. Iets op tientallen meters bij hem vandaan trok zijn aandacht. De rechter vraagt hoe het dan kan dat de neef van de vader het lichaam pas ontdekte toen hij er vlakbij was. B geeft geen antwoord.

  Verschillende getuigen hebben later gezegd dat ze ten tijde van de verdwijning van Nicky een man met een fiets op de Brunssummerheide hebben gezien. Sommigen zeggen dat de man een jongetje achterop had met een rode pyjamabroek. Sommigen weten zeker dat het Jos B. was.

  B. weigert op vragen over deze getuigen in te gaan.

 • De rechtbank geeft een reconstructie van de verdwijning en de vondst van Nicky

  De rechtbank leest voor wat er die avond allemaal in het jeugdkamp gebeurde. Nadat de jongens naar bed waren gegaan, zou Nicky tegen vriendjes gezegd hebben dat hij zou weglopen. Onduidelijk is waarom.

  De volgende ochtend, maandag 10 augustus rond 5.45 uur, ziet een tentgenoot dat Nicky weg is. Zijn tentgenoten melden dat pas later aan de kampleiding. Nicky's schoenen zijn er nog. Er begint een zoekactie, maar dat levert niets op. Ook de zoekacties die daarop volgen niet. De politie legt nauwkeurig vast welke groepen waar hebben gezocht. Een aantal zoekers is herhaalde malen bij het perceel van de dennen is geweest waar Nicky uiteindelijk is gevonden, maar heeft niets gezien.

  Op dinsdagochtend 11 augustus wordt verder gezocht. Nicky's vader gelooft er niet meer in. "Het wordt niets meer", zegt hij tegen agenten, omdat Nicky te bang was om er alleen op uit te gaan. Uiteindelijk ziet een neef van de vader bij een zoekactie aan het eind van de middag iets liggen in het dennenperceel. Hij staat op dat moment voor de afrastering van het perceel. Mogelijk is het een been, wordt gezegd. Het bleek het lichaam van Nicky te zijn.

 • Proces hervat, verklaring van B. levert geen vertraging op

  De zitting is hervat. Een rechter vraagt nogmaals aan B. of hij alles dat hij weet in de verklaring heeft gezet.

  Dat is het geval, zegt B. Voor de rest weet hij het niet. "Het was toen een grote chaos. We schieten niets op met halve herinneringen. Dus dat ga ik niet doen. Ik weet ook niet waar echte herinneringen eindigen en het invullen begint."

  De rechtbank laat het daarbij en zegt dat de zitting vandaag tot 17.00 uur zal duren. Het OM heeft een "driedimensionale" presentatie van de onderbroek gemaakt, ongetwijfeld om een antwoord te geven op de vraag hoe er dna van B. in Nicky's onderbroek kon komen. Die presentatie is naar morgen verplaatst.

  De rechtbank gaat daarna over tot bespreking van de stukken in het dossier.

 • Schorsing verlengd tot 13.30 uur

  De schorsing is op verzoek van de advocaat van Jos B. verlengd tot 13.30 uur. Hij heeft zijn cliënt nog niet kunnen spreken.

 • Familie vindt verklaring B. volstrekt ongeloofwaardig

  De familie van Nicky gelooft niets van wat verdachte Jos B. heeft gezegd over diens betrokkenheid bij de zaak. Vertrouwenspersoon Peter R. de Vries noemt de video die in de rechtbank werd afgespeeld een "vertoning". "Het is opvallend dat hij verder niets wil zeggen, dat hij op de meest simpele vragen geen antwoord wil geven. Wij zien ook dat zijn raadsman hem regelmatig aanstoot om hem tot zwijgen te manen. Dat is niet zonder reden."

  Volgens De Vries roept de verklaring meer vragen op dan hij beantwoordt. Zo verklaart B. niet hoe er dna op de binnenkant van Nicky's onderbroek is terechtgekomen. "En is dit de reactie van een man die een ervaren en geoefend leider bij de scouting was? Dat als hij een dood kind vindt, dat hij er dan als een haas vandoor gaat en niets doet? Dat zijn allemaal dingen die er bij de familie niet ingaan."

 • Geschorst

  Om 13.15 uur gaat de zitting verder.

 • Het OM wil dat B. aanwijst waar hij van de fiets stapte voordat hij Nicky vond

  Het OM laat de rechtbank en de verdachte naar twee opnamen van de Brunssummerheide kijken. De eerste is van de situatie nu van Google Earth, de andere is een luchtopname uit 1998 van hoe de situatie toen was.

  De officier vraagt B. waar hij van de fiets stapte om te plassen. Dat was bij een "knik" in een pad dat op Google Earth te zien is. Ook op de luchtfoto wordt de plek vastgesteld. Het OM wil die later in het proces vergelijken met foto's die de politie op de Brunssummerheide heeft gemaakt.