NOS Nieuws Binnenland Politiek Aangepast

Klimaatakkoord: industrie kritisch, autobranche vindt plannen 'realistisch'

 • In Den Haag is vanmiddag het langverwachte Klimaatakkoord gepresenteerd
 • Coalitiepartijen zijn blij, de oppositie is kritisch over het akkoord
 • Lees hier wat de plannen voor jou betekenen
 • Het hele akkoord is inmiddels ook online gezet
Liveblog gesloten
 • De belangrijkste punten uit het Klimaatakkoord

  Dit is het laatste bericht in dit liveblog. Een overzicht van de belangrijkste maatregelen:

  • De belasting op gas gaat met 10 cent per kubieke meter omhoog. Die verhoging wordt geleidelijk ingevoerd;
  • De heffing op elektriciteit wordt lager. Dit moet mensen stimuleren om bijvoorbeeld hun gasfornuis in te ruilen;
  • Huishoudens gaan ook minder energiebelasting betalen. Bedrijven gaan juist meer bijdragen aan de subsidiëring van duurzame energie;
  • In 2021 moeten alle gemeenten bekendmaken wanneer welke wijk in Nederland van het gas af gaat;
  • De Nederlandse industrie krijgt vanaf 2021 te maken met een CO2-belasting: eerst betalen bedrijven 30 euro over elke ton CO2 die te veel wordt uitgestoten. Dat bedrag kan oplopen tot 150 euro per ton in 2030;
  • Het doel blijft dat in 2030 alle nieuw verkochte auto's elektrisch zijn. Om de aanschaf te stimuleren hoeft er tot 2024 geen aanschafbelasting te worden betaald voor een elektrische auto, daarna gaat een vast bedrag van 360 euro per auto gelden;
  • Het kabinet wil dat er vanaf 2026 een vorm van rekeningrijden komt;
  • Land- en tuinbouw kunnen rekenen op een extra investering van bijna 1 miljard euro voor verduurzaming en het terugdringen van de veestapel;
  • Voor 2030 moeten alle kolencentrales in Nederland dicht zijn. Er zijn er nu nog vijf. Vast staat al dat de Hemwegcentrale in Amsterdam op 1 januari wordt gesloten.

 • Urgenda boos: kabinet lapt vonnis aan zijn laars

  Volgens Marjan Minnesma van Urgenda lapt het kabinet het vonnis in de Urgenda-zaak aan zijn laars. Vorig jaar oordeelde de rechter dat het kabinet volgend jaar al een kwart minder CO2 moet uitstoten dan in 1990, gelijk aan 9 megaton, maar de maatregelen van vandaag leveren 4 megaton op.

  "Ze negeren de rechtspraak en doen het gewoon niet. Ik vind dat heel erg zorgelijk", zegt Minnesma. "Dan zeg je eigenlijk: de rechtsstaat geldt niet voor mij." Volgens minister Wiebes blijft het de inzet om de doelen te halen. "Maar we willen het draagvlak voor klimaatmaatregelen niet schaden."

  Deze browser wordt niet ondersteund voor het spelen van video. Update uw browser naar Internet Explorer 10 of hoger om video af te kunnen spelen.

  Minnesma: ze gaan die 25 procent volgend jaar niet halen
 • Ook GroenLinks, SGP en SP kritisch

  Ook oppositiepartijen GroenLinks en de SGP zijn kritisch op het Klimaatakkoord. Volgens SGP-Kamerlid Chris Stoffer zijn de plannen te eenzijdig gericht op zon- en windenergie. "Er is meer nodig voor een betrouwbare energievoorziening in de toekomst. Opties als getijdenenergie, thorium en aquathermie zijn nauwelijks meegenomen. Dat is een gemiste kans!" Ook vindt hij de vliegbelasting "een schijntje" in vergelijking met de autobelastingen.

  Jesse Klaver (GroenLinks) vindt dat het akkoord "echt beter moet" dan wat er nu ligt. "Het is een stap in de goede richting, maar het is niet de groene en sociale doorbraak die nu écht nodig is."

  SP-leider Marijnissen zegt dat er goede stappen worden gezet om Nederland schoner te maken en de klimaatdoelen te halen. "Maar de vraag is natuurlijk op welke manier en wie hiervoor gaat betalen. Minder onrechtvaardig is nog niet rechtvaardig. Klimaatrechtvaardigheid is nodig en daar zorgt dit akkoord niet voor. Daarvoor zullen we het systeem moeten aanpakken en socialer maken. Nog steeds krijgt de grote vervuilende industrie bijvoorbeeld subsidie, terwijl veel mensen en het MKB extra moeten gaan betalen."

 • Heb je vragen over het Klimaatakkoord?

  Stel je vragen aan NOS-klimaatexpert Heleen Ekker. En kijk mee via Facebook en YouTube.

 • Stimuleringsregelingen voor het verkeer

  In 2050 moet het verkeer emissievrij zijn. Er komen stimuleringsregelingen om de overstap te maken, zei staatssecretaris Van Veldhoven bij de presentatie van het Klimaatakkoord.

  Deze browser wordt niet ondersteund voor het spelen van video. Update uw browser naar Internet Explorer 10 of hoger om video af te kunnen spelen.

  Staatssecretaris van Veldhoven: elektrisch wordt het nieuwe normaal
 • Wat betekenen de klimaatplannen voor jou?

  Na anderhalf jaar onderhandelen is het Klimaatakkoord er. Over dertig jaar moeten we vrijwel geen CO2 meer uitstoten en in 2023 de helft (49 procent) minder dan in 1990. Bekijk in onderstaand artikel wat het akkoord concreet betekent.

 • Minister Ollongren: alle gebouwen in 2050 duurzaam

  Deze browser wordt niet ondersteund voor het spelen van video. Update uw browser naar Internet Explorer 10 of hoger om video af te kunnen spelen.

  Minister Ollongren: alle gebouwen moeten in 2050 duurzaam zijn
 • De belangrijkste maatregelen op een rij

  • De belasting op gas gaat met 10 cent per kubieke meter omhoog. Die verhoging wordt geleidelijk ingevoerd;
  • De heffing op elektriciteit wordt lager. Dit moet mensen stimuleren om bijvoorbeeld hun gasfornuis in te ruilen;
  • Huishoudens gaan ook minder energiebelasting betalen. Bedrijven gaan juist meer bijdragen aan de subsidiëring van duurzame energie;
  • In 2021 moeten alle gemeenten bekendmaken wanneer welke wijk in Nederland van het gas af gaat;
  • De Nederlandse industrie krijgt vanaf 2021 te maken met een CO2-belasting: eerst betalen bedrijven 30 euro over elke ton CO2 die te veel wordt uitgestoten. Dat bedrag kan oplopen tot 150 euro per ton in 2030;
  • Het doel blijft dat in 2030 alle nieuw verkochte auto's elektrisch zijn. Om de aanschaf te stimuleren hoeft er tot 2024 geen aanschafbelasting te worden betaald voor een elektrische auto, daarna gaat een vast bedrag van 360 euro per auto gelden;
  • Het kabinet wil dat er vanaf 2026 een vorm van rekeningrijden komt;
  • Land- en tuinbouw kunnen rekenen op een extra investering van bijna 1 miljard euro voor verduurzaming en het terugdringen van de veestapel;
  • Voor 2030 moeten alle kolencentrales in Nederland dicht zijn. Er zijn er nu nog vijf. Vast staat al dat de Hemwegcentrale in Amsterdam op 1 januari wordt gesloten.

 • "Installateurs zijn er klaar voor"

  Techniek Nederland is erg tevreden met het akkoord en zegt dat de installateurs en technisch dienstverleners er klaar voor zijn om aan de slag te gaan.

 • Autobranche: realistisch akkoord

  De Bovag die opkomt voor de belangen van het wegverkeer, is verheugd dat een verhoging van de BPM (de belasting op nieuwe motorvoertuigen) niet is doorgegaan. Het akkoord wordt door de Bovag dan ook realistisch genoemd. Ook is de Bovag ingenomen dat "het taboe rond betalen naar gebruik is verdwenen". Beter het verbruik belasten dan de aankoop van nieuwe auto's, aldus de belangenvereniging.

  De Rai, een lobbyorganisatie voor het wegvervoer, vindt de aanpak van het kabinet "realistisch" Maar niettemin is het volgens de Rai "onacceptabel" dat de regels voor bijtelling worden opengebroken. De bijtelling voor elektrische auto's wordt een jaar eerder verhoogd dan gepland, al volgend jaar in plaats van 2021.

 • Werkgevers: maatschappelijk draagvlak ontbreekt

  Het akkoord mag dan in Den Haag zijn beklonken, maatschappelijk draagvlak ontbreekt nog, zegt werkgeversorganisatie VNO-NCW, die bang is dat het klimaatakkoord en in het bijzonder de CO2-heffing de internationale concurrentiepositie van het bedrijfsleven in gevaar zal brengen. De organisatie waarschuwt voor banenverlies als de kosten voor Nederlandse bedrijven in vergelijking met hun buitenlandse concurrenten hoger worden.

 • Kritische geluiden van oppositie

  Waar de coalitiepartijen vol lof zijn over het Klimaatakkoord, klinkt bij verschillende oppositiepartijen een veel kritischer geluid. PvdA-Kamerlid Moorlag spreekt op Twitter van een "tangverlossing". "Ik maak me zorgen over de betaalbaarheid voor gewone mensen. Maatregelen moeten én groen én eerlijk zijn. Dat is nog niet het geval."

  Volgens de PVV is sprake van een baggerakkoord en kan het akkoord zo de prullenbak in. "Dit is ideologische gekte", zegt leider Geert Wilders. "Groene gekte. Dit akkoord zal de mensen en bedrijven in Nederland bakken met geld kosten. Het is puur bedrog dat de precieze kosten niet eens zijn doorgerekend."

  Marianne Thieme van de Partij voor de Dieren is ook niet blij met het akkoord. "Gerechtelijke uitspraak in Urgenda-vonnis wordt genegeerd. Pappen, nathouden en vooruitschuiven richting afgezwakt 2030-doel: volgende kabinetten mogen het opknappen. Veel water, weinig wijn", zegt ze op Twitter.

 • Wiebes: inzet blijft Urgenda-uitspraak te halen

  Volgens de uitspraak in de Urgenda-zaak al in 2020 een kwart minder uitstoot hebben ten opzichte van 1990. Dat is omgerekend 9 megaton CO2 minder. Tot nu toe heeft het kabinet vier megaton aan maatregelen verzameld. "Maar dat betekent niet dat de uitspraak in de Urgenda-zaak niet gaan nakomen", zei minister Wiebes. "De inzet blijft om die uitspraak te halen."

  Bekijk hier meer uit de presentatie van minister Wiebes (Economische Zaken en Klimaat):

  Deze browser wordt niet ondersteund voor het spelen van video. Update uw browser naar Internet Explorer 10 of hoger om video af te kunnen spelen.

  Minister Wiebes: we gaan iedereen verleiden mee te doen
 • "Dit zet industriële bedrijven op achterstand"

  Verschillende industriebranches zijn niet blij met het Klimaatakkoord. "De heffing die het kabinet voorstelt, zet industriële bedrijven op achterstand ten opzichte van het buitenland", zeggen zes industriefederaties in een verklaring. "Hierdoor wordt waarschijnlijk eerder het tegendeel bereikt van wat we willen, namelijk een groene koploper worden. Het pakket doet daarmee onvoldoende recht aan de belangrijke bijdrage die grote en kleine industriële bedrijven leveren aan de economie, werkgelegenheid, onderwijs en onderzoek."

  Ook hebben de federaties nog veel vragen over de plannen. "Wij geloven dat Nederland voorop kan lopen in de wereld, maar deze aanpak maakt het in de praktijk buitengewoon moeilijk voor veel van onze bedrijven. Buitenlandse hoofdkantoren begrijpen niet waar Nederland nu heen wil." De industrie zegt verder betrokken te willen worden bij de verdere uitwerking van de plannen.

  De verklaring is ondertekend door VNCI (chemie), VEMW (energie, milieu en water), VNPI (petroleum), VNP (papier en karton), VNMI (metallurgie) en de FME (technologie).

 • Regeringspartijen zien Klimaatakkoord wel zitten

  De regeringspartijen VVD, CDA, D66 en de ChristenUnie zijn enthousiast over het zojuist gepresenteerde Klimaatakkoord. VVD-voorman Klaas Dijkhoff zegt noemt het "goed voor Nederland" dat het klimaatpakket er nu is. "Dit pakket haalt de doelen op een verstandige manier. Bedrijven die veel vervuilen, moeten ervoor zorgen dat ze dat minder moeten doen. Wat je ook ziet is dat we goed gekeken hebben naar mensen thuis. De belasting op gas wordt hoger, dat is niet fijn, maar al het geld wat dat oplevert maken we om elektriciteit goedkoper te maken."

  CDA-leider Heerema zegt in een filmpje op Twitter dat het een "haalbaar en betaalbaar" plan is. "We helpen bij het verduurzamen van huizen en stimuleren de overgang naar schone auto's voor een betaalbare prijs." D66-leider Rob Jetten zegt dat "de vervuiler" gaat betalen. "We voeren een forse CO2-heffing in voor bedrijven die teveel CO2 uitstoten. Dat doen we op een verstandige manier. We gaan bedrijven niet het land uit jagen, zodat ze ergens anders meer gaan uitstoten. We zorgen ervoor dat bedrijven hier in Nederland blijven en ook kunnen vergroenen."

  De ChristenUnie is ook enthousiast. "Het klimaatakkoord is een uiting van goede zorg voor een kwetsbare schepping. Het is ambitieus, maar houdt ook rekening met de draagkracht van gewone gezinnen en mensen met een smalle beurs. Bovendien nemen we echt de tijd voor de uitvoering ervan", zegt CU-leider Segers.