Gebouw van de Raad van State
NOS Nieuws

Raad van State kritisch over haastwerk bij opstellen begroting

De Raad van State heeft kritiek op de manier waarop de Rijksbegroting tot stand is gekomen. Er is op het laatste moment gekozen om vergaande maatregelen te nemen om de koopkracht te verbeteren en daarmee zijn de eigen begrotingsregels overschreden.

"Dat is een zorgwekkende ontwikkeling", schrijft de onafhankelijk adviseur van de regering. "Het is in het democratische belang het begrotingsproces ordentelijk in te richten om zo onafhankelijk inzicht te kunnen bieden in de gevolgen van het kabinetsbeleid voor de samenleving, economie en de begroting. Ook in bijzondere situaties.'

De Raad van State brengt elk jaar advies uit over de Miljoenennota en stelt dat dit jaar "uitzonderlijk" was. Er was net gekozen voor een nieuwe werkwijze, waarbij de Voorjaarsnota een belangrijkere rol speelt. Op die manier zou er meer rust in het begrotingsproces komen en zou het parlement betere besluiten kunnen nemen, was de gedachte.

'Haastig proces'

Maar door de "ongekend hoge koopkrachtdaling" die onverwachts werd voorzien, zijn er nu op het laatste moment besluiten genomen waarvan de consequenties niet duidelijk zijn. Dat "haastige proces" staat volgens de Raad van State zorgvuldige besluitvorming in de weg. "maar brengt ook de uitvoerbaarheid van maatregelen voor burgers en bedrijven niet dichterbij".

Daar komt nog bij dat het kabinet in mei al stelde dat na alle coronapakketten de grens was bereikt van wat er ongedekt kon worden uitgegeven, terwijl er nu - in opnieuw een noodsituatie - opnieuw voor overschrijding is gekozen.

De raad heeft alle begrip voor de omstandigheden waaronder de begroting voor volgend jaar tot stand is gekomen, maar adviseert dringend om volgend jaar wel de eigen procedureafspraken in acht te nemen.

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl