Kaag presenteert Miljoenennota in Kamer
NOS NieuwsAangepast

Schatting kabinet: prijsplafond energie scheelt gemiddeld huishouden 2280 euro in een jaar

Vanaf 1 januari geldt een 'prijsplafond' voor gas en elektriciteit. Op die manier wil het kabinet verlichting voor de energierekening brengen nu de inflatie hoog is en steeds meer mensen in de problemen dreigen te komen. De korting die een gemiddeld huishouden door het plafond krijgt, schat het kabinet voorlopig op 2280 euro per jaar, al erkent het dat er allerlei onzekerheden zijn.

De maatregel gaat dus volgend jaar in en loopt door tot het eind van het jaar. Maar de termijnbedragen worden vanaf november dit jaar al verlaagd. Het is de inzet van het kabinet dat minimaal de helft van de huishoudens helemaal onder het prijsplafond valt, als ze blijvend energie besparen.

Het plafond heeft gevolgen voor allerlei plannen die op Prinsjesdag zijn gepresenteerd. Tot op het laatste moment is aan de plannen gewerkt. Vrijdag gingen de voorstellen voor de begroting voor volgend jaar onder embargo naar de Tweede Kamer en nog diezelfde middag lekten ze uit. Maar de dagen erna werden kabinet en energiebedrijven het eens over maatregelen om de energierekening omlaag te brengen en dat pakket heeft diverse consequenties.

Voorlopig plafond 1,50 euro voor kuub gas

Het plan gaat uit van een gemiddeld energiegebruik. Dat is 1200 m3 gas en 2400 kWh elektriciteit per jaar. Het kabinet denkt aan een plafond van zo'n 1,50 euro voor een kuub gas en van 70 cent voor een kWh elektra. Als de ontwikkeling van de prijs meevalt, wordt het prijsplafond verlaagd, maar het zal voor gas niet beneden de 1,20 euro per kuub komen.

Als huishoudens niet boven de genoemde hoeveelheden gas en elektriciteit komen, profiteren ze dus van een vastgesteld tarief. Voor het deel dat ze erboven zitten, geldt de volle prijs. Dat moet mensen blijven prikkelen om energie te besparen, nu in Europa steeds minder gas beschikbaar is.

Noodfonds

Het kabinet zegt ervoor te willen zorgen dat iedereen zijn rekening kan betalen. Gemeenten mogen een deel van de energietoelage die voor volgend jaar was voorzien al dit jaar uitkeren. Verder komt er een noodfonds om te voorkomen dat huishoudens met een betalingsachterstand grote schulden opbouwen.

Wat de maatregelen precies kosten is nog onduidelijk. Het kabinet heeft er voorlopig in elk geval 5,4 miljard euro voor gereserveerd.

Streep door verlaging energiebelasting, steun voor mkb

Het was eerder de bedoeling dat de energiebelasting ook volgend jaar zou worden verlaagd, maar nu er een prijsplafond komt, gaat dat niet meer door.

Het prijsplafond gaat ook gelden voor ondernemers die recht hebben op belastingvermindering in de energiebelasting. Het kabinet werkt nog aan een pakket voor het midden- en kleinbedrijf. Minister Jetten zei vandaag dat hij denkt aan een aparte subsidieregeling voor "energie-intensieve mkb'ers".

Hoe dat laatste precies wordt vormgegeven, weet hij nog niet. "De regeling moet wel uitvoerbaar zijn", voegde hij eraan toe.

Minister Jetten over de compensatieregeling

In de Miljoenennota die minister Kaag van Financiën aan de Tweede Kamer heeft aangeboden, sprak ze van koopkrachtmaatregelen "historisch in omvang". In de Kamer voegde ze eraan toe dat het kabinet vooral voor lage en middeninkomens de gevolgen van de inflatie wil verzachten. Maar "het blijft zoeken naar de balans op een heel smal koord", erkende de minister: "We zullen niet alle mensen bereiken."

Het kabinet is onder meer van plan het minimumloon volgend jaar met 10 procent te verhogen. Ook de daaraan gekoppelde uitkeringen en de AOW stijgen met dat percentage. Voor de kwetsbaarste huishoudens komt er een energietoeslag. De zorg- en huurtoeslag, het kindgebonden budget en de arbeidskorting worden verhoogd en het tarief van de eerste schijf in de inkomstenbelasting gaat omlaag. Dat wordt deels gedekt door een hogere belasting op winst en vermogen.

Minister Kaag van Financiën overhandigt het koffertje met de Miljoenennota aan de Tweede Kamer:

Koffertje van Kaag met de Miljoenennota aangeboden aan de Tweede Kamer

Ook is er extra steun voor de koopkracht van uitwonende studenten. Deze groep kan rekenen op 165 euro meer per maand. Het kabinet verwacht dat de premie voor de basisverzekering tegen zorgkosten volgend jaar ongeveer 11 euro per maand omhooggaat en uitkomt op 137 euro. De verzekeraars stellen de uiteindelijke premies later dit jaar vast.

Volgens de cijfers van het Centraal Planbureau groeit de economie volgend jaar met 1,5 procent. Kaag noemde in de Tweede Kamer het fundament van de economie "nog steeds sterk". Het kabinet gaat ervan uit dat het begrotingstekort volgend jaar oploopt tot 3 procent van het bruto binnenlands product. Volgens Kaag blijft de staatsschuld, mede door de hoge inflatie, volgend jaar relatief beperkt. "Maar op de langere termijn is het risico dat rekeningen worden doorgeschoven naar toekomstige generaties", erkent het kabinet.

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl