Een emissiearme stal bij een melkveehouder in Bleskensgraaf
NOS Nieuws

Bijna duizend aanmeldingen voor uitkoopregelingen (piek)belasters stikstof

Bijna duizend veehouders hebben een aanvraag gedaan voor een van de vrijwillige uitkoopregelingen, onder wie ruim 400 piekbelasters. Dat blijkt uit een recente update van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) over de uitkoopregelingen.

Begin juli stelde de rijksoverheid twee uitkoopregelingen op. De ene regeling is bedoeld voor piekbelasters: agrarische en industriële bedrijven die veel stikstof uitstoten in natuurgebieden, of in de buurt daarvan. De andere regeling is bedoeld voor melkvee-, varkens- en pluimveehouders die geen piekbelaster zijn.

Naast de 401 piekbelasters zijn er tot nu toe ook 358 aanmeldingen binnengekomen voor de algemene uitkoopregeling om de stikstofuitstoot te verminderen. Bij nog eens 215 aanmeldingen is het nog niet duidelijk of die boer in aanmerking komt voor de algemene regeling of die van de piekbelasters.

In Gelderland zijn de meeste veehouderijen geïnteresseerd in de regeling, daar hebben 276 bedrijven zich gemeld. Vooral varkenshouders en vleeskalverhouderijen hebben zich daar gemeld. In Brabant hebben 269 boerderijen hun interesse kenbaar gemaakt. Meer dan de helft zijn varkenshouders.

Stikstofwinst minimaal

Ongeveer 3000 boerenbedrijven en zo'n twintig industriële bedrijven zijn als piekbelaster gekwalificeerd. Staalfabrikant Tata Steel, luchthaven Schiphol en chemisch bedrijf Dow Benelux voeren de lijst van zwaarste uitstoters aan. Piekbelasters kunnen er volgens het demissionaire kabinet ook voor kiezen om hun bedrijf te verplaatsen of door middel van nieuwe technieken de uitstoot van stikstof te verlagen. Het doel is om de stikstofneerslag met zo'n 8 procent te verlagen.

Begin oktober bleek uit berekeningen van stikstofwetenschappers dat de bijdrage van de piekbelasters aan de totale stikstofneerslag erg bescheiden is. Volgens hen is grote winst alleen te behalen met een veel bredere aanpak waarbij alle boeren en alle industriële uitstoters een bijdrage gaan leveren.

Hoe zit het ook al weer met de stikstofcrisis? Via de onderstaande link leggen we het je uit in 4, 7, 12 of 15 minuten:

Een aanvraag voor een van de uitkoopregelingen betekent niet meteen dat het bedrijf ermee stopt. De RVO beoordeelt de aanvragen en bepaalt het subsidiebedrag, na de aanvraag krijgt de veehouder een voorstel voor de uitkoop.

Piekbelasters kunnen zich voor 120 procent van de waarde van hun bedrijf laten uitkopen. Voor andere boeren geldt dat zij tot 100 procent van de waarde van hun bedrijf kunnen krijgen. In totaal wordt er bijna een miljard euro uitgetrokken voor de subsidies.

Voor de algemene uitkoopregeling kunnen veehouders zich nog tot en met vrijdagnacht aanmelden, die voor de piekbelasters loopt nog tot begin april volgend jaar. Tot nu toe heeft de RVO over 37 aanvragen voor piekbelasters een beslissing genomen: 36 aanvragen zijn toegekend, zij hebben een voorstel gekregen. Eén aanvraag is afgewezen.

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl