Op de Amsterdamse Zuidas zitten enkele grote advocatenkantoren
NOS NieuwsAangepast

Orde van Advocaten waarschuwt: omzeilen sancties is onwettige activiteit

De Amsterdamse toezichthouder op de advocatuur, deken Evert-Jan Henrichs, waarschuwt vakgenoten dat ze moeten uitkijken als ze zakendoen met cliënten uit Rusland. Hij denkt dat er de komende tijd pogingen worden gedaan om sancties te omzeilen en dat daarbij een beroep op advocaten in Nederland zal worden gedaan.

"Het kan daarbij gaan om transacties waarbij belangen worden verschoven, benoemingen worden gewijzigd of ongedaan worden gemaakt en betalingen worden omgeleid", stelt Henrichs. De brief met zijn waarschuwing is met alle 18.000 advocaten in Nederland gedeeld. "Ik wijs advocaten erop dat ze extra behoedzaam moeten zijn en ik wijs ze op de regels die gelden. Dit zijn sancties van een ongekende strengheid."

In de brief schrijft hij dat van advocaten "een sterk verhoogde waakzaamheid wordt verwacht bij het aanvaarden van nieuwe opdrachten of het voortzetten van bestaande opdrachten". In lopende zaken kan dat ertoe leiden dat ze nogmaals moeten kijken of ze ermee doorgaan.

Ook wijst Henrichs de advocaten nadrukkelijk op de Voda, de Verordening op de advocatuur, waarin regels staan voor advocaten. "De Voda is duidelijk over betrokkenheid van advocaten bij onwettige activiteiten. Het omzeilen van sancties is zonder meer een onwettige activiteit en omdat het bestaan van aanwijzingen voldoende is voor het weigeren of beëindigen van de opdracht, is grote terughoudendheid bij het aanvaarden of voortzetten van opdrachten geboden."

Hieronder is de hele brief te lezen:

  • Orde van Advocaten
    De brief
  • Orde van Advocaten
    De brief

Advertentie via Ster.nl