NOS Nieuws

Daling van grensoverschrijdend gedrag bij politie, maar 'elke zaak is te veel'

Pesten, intimidatie, discriminatie en ongewenst seksuele aandacht komen nog steeds bovengemiddeld vaak voor bij de politie. De aantallen zijn lager dan in een eerdere meting, maar ze zijn hoger dan de landelijk gemiddelden onder werknemers.

Uit de politiemonitor 2020/2021, waaraan ruim 32.000 politiemedewerkers meededen, geven 6711 van hen aan grensoverschrijdend gedrag te hebben er ervaren.

Plaatsvervangend korpschef Liesbeth Huyzer is blij met de daling. "Maar elke zaak is er een te veel. Bovendien moeten we nog zien of deze daling doorzet."

Huyzer denkt dat de werkdruk en het capaciteitstekort bij de politie mede oorzaak is. Volgens haar is er te weinig tijd om heftige ervaringen met elkaar te bespreken. Daarnaast constateert zij dat leidinggevenden er niet genoeg aandacht voor hebben.

Afreageer gedrag

Dat laatste beaamt ook voorzitter Jan Struijs van de Nederlandse Politiebond. "Er zijn teams waar het nauwelijks bespreekbaar is als een medewerker zich onveilig voelt." Ook hij vindt dat het beter gaat, maar Struijs benadrukt dat er nog veel gedaan moet worden aan de onveilige cultuur binnen de politie.

Struijs ziet het vooral misgaan bij politiemensen die in wijken met veel criminaliteit werken. Zij zijn al jaren overbelast. Een foute grap of flauwe opmerking is snel gemaakt. "Het is afreageergedrag, maar daar moeten we vanaf", aldus Struijs. "Het is des te zorgwekkend omdat duizenden nieuwe politiemensen instromen en dus moeten we ervoor zorgen dat die werkcultuur veiliger wordt."

Gerrit van de Kamp

Ook binnen de politiebonden zelf is aandacht voor het onderwerp. Vorige maand moest voorzitter Gerrit van de Kamp van de politiebond ACP zijn werk tijdelijk neerleggen, vanwege meldingen over grensoverschrijdend gedrag.

Inmiddels is Van de Kamp weer aan het werk en heeft de bond zijn vertrouwen in hem uitgesproken. Wel wordt er samen met Van de Kamp "kritisch naar de interne cultuur gekeken en gewerkt aan een andere manier van sturen en leidinggeven".

Uit de monitor blijkt dat vrijwel geen enkel politieteam gevrijwaard is van grensoverschrijdend gedrag. Hoewel het dus beter gaat dan een paar jaar geleden benadrukt plaatsvervangend korpschef Huyzer dat de politie moet blijven werken aan het voorkomen en aanpakken van dit soort gedrag.

Ze wijst erop dat politiewerk heftig is, waarbij collega's blind op elkaar moeten kunnen vertrouwen. Dat maakt het volgens haar lastig om elkaar aan te spreken op ongewenst gedrag.

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl