NOS Nieuws

Zorgorganisaties en vakbonden: investeringen in zorg kunnen niet uitblijven

Bijna twintig zorgorganisaties, beroepsorganisaties en vakbonden roepen het demissionaire kabinet en het parlement op om met Prinsjesdag flink te investeren in de zorg. In een open brief schrijven ze dat het mis gaat met de zorg in Nederland en dat het nu tijd is voor extra geld.

"De kwaliteit van zorg staat onder onhoudbare druk en wachtlijsten worden langer. Er wachten nu 170.000 mensen op een operatie, mensen die dat wensen kunnen niet overal meer thuis overlijden door gebrek aan wijkverpleging en op de IC's is de uitstroom van verpleegkundigen zo groot, dat er minder bedden beschikbaar zijn, in plaats van meer", zo melden de organisaties.

Volgens de organisaties is het tijd om de maatschappelijke waardering die er in de coronatijd was voor de zorg, om te zetten in investeringen. Onder de ondertekenaars zijn organisaties als de Landelijke Huisartsen Vereniging, de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen, Sociaal Werk Nederland en vakbonden FNV en CNV. Ze noemen in hun open brief geen concrete bedragen.

Hogere salarissen

"Rapport na rapport laat zien: er moet beter gezorgd worden voor de zorgprofessionals. Allereerst door te investeren in een betere beloning. De salarissen van zorg- en welzijnsprofessionals liggen gemiddeld maar liefst 9 en 6 procent lager dan het salaris in de marktsector en de publieke sector", staat in de open brief. Ook willen de ondertekenaars van de brief dat er geld komt voor scholing en ontwikkeling van personeel.

"De komende jaren neemt de zorgvraag alleen maar verder toe", zo vermeldt de brief. "Het aantal 80- en 90- plussers in Nederland wordt drie keer zo groot, terwijl het aantal mantelzorgers afneemt. We kunnen het ons als samenleving niet permitteren om op deze voet verder te gaan. We zitten in een permanente zorgcrisis."

De organisaties vragen zich af welke financiële plannen er voor de zorg komen met Prinsjesdag en spreken van een "spoedeisende zaak". "Kwakkelen we door en bezwijken steeds meer professionals onder de druk, of gaan we investeren en oplossingen bieden?"

De Jonge: arbeidsvoorwaarden al verbeterd

Minister De Jonge zegt begrip te hebben voor de oproep om meer in de zorg te investeren. "Maar het lijkt me vooral een oproep aan de formatietafel. Wij zijn natuurlijk een demissionair kabinet."

De Jonge benadrukt dat er de afgelopen kabinetsperiode al veel extra geld is uitgetrokken om de arbeidsvoorwaarden te verbeteren en dat daar ook volgend jaar ruimte voor is. Hij vraagt zich overigens af of geld het belangrijkste is: "Het gaat ook over goed werkgeverschap, de mensen behouden en opleiden."

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl