NOS Nieuws

Zorguitgaven afgelopen jaar door corona gestegen met 475 euro per persoon

Het afgelopen jaar hebben huishoudens, verzekeraars en de overheid samen 116 miljard euro uitgegeven aan zorg en welzijn, inclusief kinderopvang. Dat is een stijging van 8,9 miljard (8,3 procent) ten opzichte van 2019, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek op basis van nieuwe, voorlopige cijfers. Per persoon werd er 6660 euro aan zorg uitgegeven, 475 euro meer dan in 2019.

De cijfers worden vooral gestuwd door de coronacrisis. In het totaalbedrag zitten ook de zorgbonus en de compensaties die zorgaanbieders van verzekeraars en gemeenten kregen vanwege gederfde inkomsten, evenals de steunpakketten van de overheid en de inkoop van mondkapjes. De cijfers zijn door de coronacrisis met grotere onzekerheid omgeven dan in andere jaren, zegt het CBS.

De extra uitgaven werden vooral gedaan door de overheid. Per persoon werd door de overheid ongeveer 340 euro meer uitgegeven, een stijging van 28 procent. Via de zorgverzekering en de Wet langdurige zorg werd 190 euro meer uitgegeven per Nederlander, terwijl de rekeningen die mensen zelf betaalden juist zo'n 40 euro lager uitvielen, een daling van 6 procent. Dat komt mede doordat zij minder vaak een bezoek brachten aan specialisten als de fysiotherapeut en de tandarts.

De kosten zijn ongelijk verdeeld over de verschillende onderdelen van de zorg. De uitgaven van aanbieders van verpleging, verzorging en medisch specialistische zorg stegen het meest.

De zorgkosten gingen niet alleen omhoog door de behandeling van covidpatiënten en de uitgaven voor beschermingsmiddelen, maar bijvoorbeeld ook door extra opvang voor dak- en thuislozen.

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl